Αισώπου Μύθοι/Κύων λέοντα διώκων και αλώπηξ

Από Βικιθήκη
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτησηΚύων λέοντα διώκων καὶ ἀλώπηξΚύων θηρευτικὸς λέοντα ἰδων, τοῦτον ἐδίωκεν. Ὡς δὲ ἐπιστραφεὶς ὁ λέων ἐβρυχήσατο, φοβηθεὶς εἰς τοὐπίσω ἔφυγεν. Ἀλώπηξ δὲ θεασαμένη αὐτὸν ἔφη· «Ὦ κακὴ κεφαλή, σὺ λέοντα ἐδίωκες, οὗ οὐδὲ τὸν βρυχηθμὸν ὑπέμεινας;»
Ὁ λόγος λεχθείη ἂν ἐπ᾿ ἀνδρῶν αὐθάδων οἳ κατὰ πολὺ δυνατωτέρων συκοφαντεῖν ἐπιχειροῦντες, ὅταν ἐκεῖνοι ἀντιστῶσιν, εὐθέως ἀναχαιτίζουσιν.

(variant version from Chambry's first edition)

Κύων λέοντα διώκων καὶ ἀλώπηξ

Κύων λέοντα διώκει κατὰ κράτος.
Λέων δὲ στραφεὶς καὶ βρυχησάμενός γε
ᾤχετο φυγὰς τρομάξας εἰς τοὐπίσω.
Τοῦτον δ᾿ ἀλώπηξ προσιδοῦσ᾿ ἐπεφώνει·
Πῶς σὺ διώκεις οὗ τὴν φωνὴν οὐ φέρεις;
Ἄφρων δ᾿ ὅς ἐθέλει πρὸς κρείττονας ἀντιφερίζειν· νίκης τε στέρεται καὶ πρὸς τούτοις γελοῖα πάσχει.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Ένα κυνηγόσκυλο πήρε στο κυνήγι ένα λιοντάρι. Κάποια στιγμή το λιοντάρι συνειδητοποίησε ότι το ίδιο είναι ισχυρότερο, γυρίζει και βρυχάται προς τον σκύλο. Ο σκύλος μόνο που άκουσε τον βρυχηθμό, τρόμαξε και έφυγε τρέχοντας. Τον βλέπει μια αλεπού και του λέει: «είσαι με τα καλάσου, που πήρες στο κυνήγι ένα λιοντάρι; εσύ, όχι το λιοντάρι, αλλα ούτε τη φωνήτου δέν αντέχεις να αντιμετωπίσεις!»