Αισώπου Μύθοι/Έριφος επί δώματος εστώς και λύκος

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αἰσώπου Μῦθοι
Ἔριφος ἐπὶ δώματος ἑστὼς καὶ λύκος


Ἔριφος ἐπί τινος δώματος ἑστώς, ἐπειδὴ λύκον παριόντα εἶδεν, ἐλοιδόρει καὶ ἔσκωπτεν αὐτόν. Ὁ δὲ λύκος ἔφη· «Ὦ οὗτος, οὐ σύ με λοιδορεῖς, ἀλλ’ ὁ τόπος.»

Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι πολλάκις καὶ ὁ τόπος καὶ ὁ καιρὸς δίδωσι τὸ θράσος κατὰ τῶν ἀμεινόνων.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Ένα κατσίκι, ευρισκόμενο επάνω σε σκεπή, είδε έναν λύκο να περνά και άρχισε να τον περιγελά. Ο λύκος, ωστόσο, απάντησε περιφρονητικά: «Δεν με κοροϊδεύεις εσύ, αλλά η θέση που βρίσκεσαι». Ο μύθος δηλώνει ότι οι περιστάσεις μπορούν να δώσουν θάρρος κατά των ισχυροτέρων.