Αισώπου Μύθοι/Οδοιπόροι και πέλεκυς

Από Βικιθήκη
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτησηὉδοιπόροι καὶ πέλεκυςΔύο ἐν ταὐτῷ ὡδοιπόρουν. Ἑτέρου δὲ πέλεκυν εὑρόντος, ὁ ἕτερος ἔλεγεν· Εὑρήκαμεν. Ὁ δὲ ἕτερος παρῄνει μὴ λέγειν Εὑρήκαμεν, ἀλλ᾿ Εὕρηκας. Μετὰ μικρὸν δὲ ἐπελθόντων αὐτοῖς τῶν ἀποβεβληκότων τὸν πέλεκυν, ὁ ἔχων αὐτὸν διωκόμενος ἔλεγε πρὸς τὸν συνοδοιπόρον· Ἀπολώλαμεν. Ἐκεῖνος δὲ ἔφη· Μὴ ἀπολώλαμεν εἴπῃς, ἀλλ᾿ ἀπολώλα· οὐδὲ γὰρ, ὅτε τὸν πέλεκυν εὗρες, ἐμοὶ αὐτὸν ἀνεκοινώσω. Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι οἱ μὴ μεταλαβόντες τῶν εὐτυχημάτων οὐδὲ ἐν ταῖς συμφοραῖς βέβαιοί εἰσι φίλοι.

(variant version from Chambry's first edition)

Ὁδοιπόροι καὶ πέλεκυς

Δύο τινὲς κατὰ ταὐτὸν ὡδοιπόρουν, καὶ θἀτέρου πέλεκυν εὑρόντος, ἅτερος ὁ μὴ εὑρὼν παρῄνει αὐτῷ μὴ λέγειν· Εὕρηκα, ἀλλ᾿ Εὑρήκαμεν. Μετὰ μικρὸν δὲ ἐπέλθοντων αὐτοῖς τῶν τὸν πέλεκυν ἀποβεβληκότων, ὁ ἔχων αὐτὸν διωκόμενος πρὸς τὸν μὴ εὑρόντα συνοδοιπόρον ἔλεγεν· Ἀπολώλαμεν. Ὁ δὲ εἶπεν· Ἀλόλωλα λέγε, οὐκ ἀπολώλαμεν· καὶ γὰρ καὶ ὅτε τὸν πέλεκυν εὗρες, εὕρηκα ἔλεγες, οὐχ εὑρήκαμεν.
Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι οἱ μὴ μεταλαμβάνοντες τῶν εὐτυχημάτων οὐδ᾿ ἐν ταῖς συμφοραῖς βέβαιοί εἰσι φίλοι.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Δύο φίλοι βάδιζαν μαζί, κ σε ένα μονοπάτι μέσα στο δάσος ο ένας είδε ένα ωραίο τσεκούρι, το πήρε κ είπε: "βρήκα ένα τσεκούρι". "Δεν μιλάς καλά", είπε ο φίλος του, "όχι 'βρήκα', 'βρήκαμε' πρέπει να λες, αφού είμαστε μαζί". Ο άλλος δεν απάντησε. Το τσεκούρι εκείνο το βρήκε επειδή κάποιοι άλλοι το χάσανε κ το ψάχνανε. Κάποια στιγμή εκείνοι ψάχνοντας για το τσεκούρι τους βρήκανε τους δύο φίλους, τους ζήτησαν το τσεκούρι κ τους το πήραν. "Πάει, το χάσαμε το τσεκούρι", αναστέναξε εκείνος που το είχε βρει. - "Όχι 'το χάσαμε', φίλε, 'το έχασα' να λες. Γιατί όταν το βρήκες, δεν έλεγες 'βρήκαμε', έλεγες 'βρήκα'".