Αισώπου Μύθοι/Κιθαρωδός

Από Βικιθήκη
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτησηΚιθαρῳδόςΚιθαρῳδὸς ἀφυὴς ἐν κεκονιαμένῳ οἴκῳ συνεχῶς ᾄδων, ἀντηχούσης αὐτῷ τῆς φωνῆς, ἐνόμισεν αὑτὸν εὔφωνον σφόδρα εἶναι. Καὶ δὴ ἐπαρθεὶς ἐπὶ τούτῳ ἔγνω δεῖν καὶ εἰς θέατρον εἰσελθεῖν. Ἀφικόμενος δὲ ἐπὶ σκήνην καὶ πάνυ κακῶς ᾄδων λίθοις βαλλόμενος ἐξηλάθη. Οὕτως καὶ τῶν ῥητόρων ἔνιοι ἐν σχολαῖς εἶναί τινες δοκοῦντες, ὅταν ἐπὶ τὰς πολιτείας ἀφίκωνται, οὐδενὸς ἄξιοι εὑρίσκονται.

(variant version from Chambry's first edition)

Κιθαρῳδός

Κιθαρῳδὸς ἀφυὴς ἐν οἵκῳ κεκονιαμένῳ συνήθως ᾄδων, καὶ ἀντηχούσης αὐτῷ τῆς φωνῆς, ᾠήθη σφόδρα εὔφωνος εἶναι. Καὶ δὴ ἐπαρθεὶς ἐπὶ τούτῳ ἔγνω δεῖν καὶ θεάτρῳ ἑαυτὸν ἐπιδοῦναι. Ἀφικόμενος δ᾿ ἐπιδείξασθαι καὶ κακῶς ᾄδων πάνυ, λίθοις αὐτὸν ἐξώσαντες ἀπήλασαν.
Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι οὕτω καὶ τῶν ῥητόρων ἔνιοι ἐν ταῖς σχολαῖς δοκοῦντες εἶναί τινες, ὅταν ἐπὶ τὰς πολιτείας ἀφίκωνται, οὐδενὸς ἄξιοί εἰσιν.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Ένας κιθαρωδός (που έπαιζε τη μονοφωνική αρχαία ελληνική κιθάρα συνάμα τραγουδώντας) έπαιζε κ τραγουδούσε μέσα στο σπίτιτου που είχε τοίχους λείους, ασβεστωμένους, χωρίς κουρτίνες ούτε πολλά αντικειμένα, κ έτσι το δωμάτιο αντηχούσε, κ αυτός ακούγοντας την αντίχηση νόμιζε οτι έχει "φωνή καμπάνα". Έτσι πήρε το θάρρος να πάει κ να τραγουδήσει στο θέατρο, σε μουσικό διαγωνισμό. Εκεί όμως αποδείχθηκε οτι ήταν πολύ κακόφωνος, αφού οι θεατές πετώντας του πέτρες τον υποχρέωσαν να εγκαταλείψει τη σκηνή.
Οι αρχαίοι Έλληνες παρομοίαζαν έναν τέτοιο κιθαρωδό με κάποιους ρήτορες που στις ρητορικές σχολές δείχνουν να τα πάνε καλά, αλλα άν βγούν κ ασχοληθούν με τα δημόσια πράγματα, αποδεικνύονται εντελώς ανάξιοι για αυτά.
Άλλο η πρόβα κ άλλο η παράσταση. Η παράσταση, λένε χωρίς υπερβολή, είναι στο επίπεδο της χειρότερης απο όλες τις πρόβες που έγιναν.