Αισώπου Μύθοι/Ζεύς και Προμηθεύς και Αθηνά και Μώμος

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αἰσώπου Μῦθοι
Ζεὺς καὶ Προμηθεὺς καὶ Ἀθηνᾶ καὶ Μῶμος


Ζεὺς καὶ Προμηθεὺς καὶ Ἀθηνᾶ κατασκευάσαντες, ὁ μὲν ταῦρον, Προμηθεὺς δὲ ἄνθρωπον, ἡ δὲ οἶκον, Μῶμον κριτὴν εἵλοντο. Ὁ δὲ φθονήσας τοῖς δημιουργήμασιν ἀρξάμενος ἔλεγε τὸν μὲν Δία ἡμαρτηκέναι, τοῦ ταύρου τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐπὶ τοῖς κέρασιν μὴ θέντα, ἵνα βλέπῃ ποῦ τύπτει· τὸν δὲ Προμηθέα, διότι τοῦ ἀνθρώπου τὰς φρένας οὐκ ἔξωθεν ἀπεκρέμασεν, ἵνα μὴ λανθάνωσιν οἱ πονηροί, φανερὸν δὲ ᾖ τί ἕκαστος κατὰ νοῦν ἔχει, τρίτον δὲ ἔλεγεν ὡς ἔδει τὴν Ἀθηνᾶν τὸν οἶκον τροχοῖς ἐπιθεῖναι, ἵνα, ἐὰν πονηρός τις παροικισθῇ γείτων, ῥᾳδίως μεταβαίνῃ. Καὶ ὁ Ζεὺς ἀγανακτήσας κατ’ αὐτοῦ ἐπὶ τῇ βασκανίᾳ τοῦ Ὀλύμπου αὐτὸν ἐξέβαλεν.

Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι οὐδὲν οὕτως ἐστὶν ἐνάρετον ὅ μὴ πάντως περί τι ψόγον ἐπιδέχεται.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Ο Δίας δημιούργησε τον ταύρο, ο Προμηθέας τον άνθρωπο και η Αθηνά το σπίτι. Έβαλαν τον Μώμο κριτή να αξιολογήσει τις δημιουργίες τους. Ο Μώμος έπιασε και κατέκρινε, οτι ο ταύρος έπρεπε να έχει μάτια στα κέρατά του για να βλέπει πού χτυπάει, οτι ο άνθρωπος έπρεπε να έχει το μυαλό απ'έξω για να φαίνονται οι σκέψεις του και έτσι να διακρίνονται οι κακόβουλοι, και οτι το σπίτι έπρεπε να έχει τροχούς για να μπορεί να απομακρύνεται ο καθένας απο τους κακούς γείτονες. Ο Δίας θύμωσε με την κριτική του Μώμου γιατί ήτανε φθονερή, και τον πέταξε έξω απο τον Όλυμπο.

Αφού και των θεών τα έργα κατακρίνονται, τίποτε δέν μπορεί να γίνει τόσο ενάρετο που να μήν μπορεί ο φθόνος να το κατακρίνει.