Αισώπου Μύθοι/Χελώνη και λαγωός

Από Βικιθήκη
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση


(variant version from Chambry's first edition)


Χελώνη καὶ λαγωόςΠοδῶν χελώνης κατεγέλα λαγωός. Ἡ δὲ ἔφη· Ἐγώ σε τὸν ταχύπουν νικήσω. Ὁ δέ· Λόγῳ μόνῳ λέγεις τοῦτο· ἀλλ᾿ ἔριζε καὶ γνῶθι. – Τίς δὲ τὸν τόπον ὁρίσει, ἔφη, καὶ βραβεύσει τὴν νίκην; – Ἀλώπηξ, ἔφη, ἡ δικαία καὶ σοφωτάτη. Ἔταξε δὲ τὴν ἀρχὴν τὴς ὥρας τοῦ δρόμου. Ἡ δὲ χελώνη μὴ ῥᾳθυμήσασα ἤρξατο τῆς ὁδοῦ. Ὁ δὲ λαγωὸς τοῖς ποσὶ θαῤῥῶν ἐκοιμήθη. Ἐλθὼν δὲ ἐπὶ τὸν ὡρισμένον τόπον εὗρε τὴν χελώνην νικήσασαν.
Ὅτι πολλαὶ φύσεις ἀνθρώπων εὐφυεῖς εἰσιν, ἀλλ᾿ ἐκ τῆς ῥᾳθυμίας ἀπώλοντο, ἐκ δὲ νήψεως καὶ σπουδῆς καὶ μακροθυμίας τινὲς καὶ φύσεως ἀργῆς περιεγένοντο.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Ένας λαγός κορόιδευε τα πόδια της χελώνας. Λέει λοιπόν αυτή: «Εγώ εσένα τον γοργοπόδαρο θα σε νικήσω». Απαντάει αυτός: «Μόνο στα λόγια το λες αυτό. Αλλά διαγωνίσου και θα δεις» —Ποιος λοιπόν θα ορίσει τον τόπο και θα βραβεύσει τον νικητή; —Η αλεπού, είπε, η δίκαιη και σοφότατη. Όρισε λοιπόν την ώρα του αγώνα. Η χελώνα δεν τεμπέλιασε και πήρε δρόμο. Ο λαγός όμως, έχοντας θάρρος για τα πόδια του, κοιμήθηκε. Φτάνοντας λοιπόν στον καθορισμένο τόπο βρήκε την χελώνα να έχει νικήσει.

Διότι πολλά χαρακτηριστικά των ανθρώπων είναι ικανά, αλλά χάθηκαν από την τεμπελιά. Με σωφροσύνη όμως και σπουδή και υπομονή ορισμένα κακά χαρακτηριστικά επικράτησαν.