Αισώπου Μύθοι/Ορνιθοθήρας και κορύδαλος

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτησηὈρνιθοθήρας καὶ κορύδαλοςὈρνιθορήρας ὄρνισιν ἵστη παγίδας. Κορύδαλος δὲ τοῦτον πόῤῥωθεν ἰδὼν ἐπυνθάνετο τί ποτ᾿ ἐργάζοιτο. Τοῦ δὲ πόλιν κτίζειν φαμένου, εἶτα δὲ ποῤῥωτέρω ἀποχωρήσαντος καὶ κρυβέντος, ὁ κορύδαλος τοῖς τοῦ ἀνδρὸς λόγοις πιστεύσας, προσελθὼν εἰς τὸν βρόχον ἑάλω. Τοῦ δὲ ὀρνιθοθήρα ἐπιδραμόντος, ἐκεῖνος εἶπεν· Ὦ οὗτος, εἰ τοιαύτην πόλιν κτίζεις, οὐ πολλοὺς εὑρήσεις τοὺς ἐνοικοῦντας. Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι τότε μάλιστα οἶκοι καὶ πόλεις ἐρημοῦνται, ὅταν οἱ προεστῶτες χαλεπαίνωσιν.

(variant version from Chambry's first edition)

Ὀρνιθοθήρας καὶ κορύδαλος

Ὀρνιθοθήρας πτηνοῖς πάγην ἵστη. Κορύδαλος δὲ αὐτὸν θεασάμενος ἤρετο τί ποιεῖ. Τοῦ δὲ εἰπόντος πόλιν κτίζειν καὶ μικρὸν ὑποχωρήσαντος, πεισθεὶς τοῖς λόγοις προσῆλθε, καὶ τὸ δέλεαρ ἐσθίων ἔλαθεν ἐμπεσὼν εἰς τοὺ βρόχους. Τοῦ δὲ ὀρνιθοθήρα προσδραμόντος καὶ συλλαβόντος αὐτόν, ἔφη· Ὦ οὗτος, ἐὰν τοιαύτας πόλεις κτίζῃς, οὐ πολλοὺς τοὺς ἐνοικοῦντας εὑρήσεις.
Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι τότε μάλιστα οἶκοι καὶ πόλεις ἐρημοῦνται, ὅταν οἱ προεστῶτες χαλεποὶ ὦσιν.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Ένας κυνηγός έστηνε παγίδα για πουλιά. Τον είδε απο μακριά ένας κορυδαλός κ ρώτησε: τί φτιάχνεις εκεί; - "βάζω τα θεμέλια για να χτίσω μιά πόλη", είπε, κ απομακρύνθηκε, κρύφτηκε. Ξεθάρρεψε τότε ο κορυδαλός, πάει στην παγίδα, τρώει το δόλωμα, πιάνεται στη θηλιά. Έρχεται ο κυνηγός, πιάνει τον κορυδαλό. "Ά!" λέει ο κορυδαλός, "τέτοια πόλι έχτιζες; όποιος το πάρει χαμπάρι, δέν θα'ρθεί να κατοικήσει στην πόλησου!".

Πολύ συχνά ανάμεσα στους ανθρώπους το πρόσχημα της δημιουργίας μιάς πόλης, ενός κράτους, μιάς υγιούς κοινωνίας, είναι απλώς μιά καλοστημένη παγίδα.