Αισώπου Μύθοι/Κορώνη και κύων

Από Βικιθήκη
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτησηΚορώνη καὶ κύωνΚορώνη Ἀθηνᾷ θύουσα κύνα ἐφ᾿ ἑστίασιν ἐκάλεσεν. Ὁ δὲ ἔφη πρὸς αὐτήν· «Τί μάτην τὰς θυσίας ἀναλίσκεις; ἡ γὰρ δαίμων οὕτως σε μισεῖ ὡς καὶ τῶν σῶν οἰωνῶν τὴν πίστιν περιελέσθαι.» Καὶ ἡ κορώνη ἀπεκρίνατο· «Ἀλλὰ καὶ διὰ τοῦτο αὐτῇ θύω, διότι οἶδα αὐτὴν ἀπεχθῶς διακειμένην, ἵνα διαλλαγῇ». Οὕτω πολλοὶ διὰ φόβον τοὺς ἐχθροὺς εὐεργετεῖν οὐκ ὀκνοῦσιν.

(variant version from Chambry's first edition)

Κορώνη καὶ κύων

Κορώνη Ἀθηνᾷ θύουσα κύνα ἐπὶ ἑστίασιν ἐκάλει. Ὁ δὲ πρὸς αὐτὴν ἔφη· Τί μάτην τὰς θυσίας ἀναλίσκεις; ἡ γὰρ θεὸς οὕτω σε μισεῖ ὡς κἀκ τῶν συντρόφων σοι οἰωνῶν τὴν πίστιν περιελεῖν. Καὶ ἡ κορώνη πρὸς αὐτόν· Διὰ τοῦτο μᾶλλον αὐτῇ θύω, ἵνα διαλλαγῇ μοι.
Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι πολλοὶ διὰ κέρδος τοὺς ἐχθροὺς εὐεργετεῖν οὐκ ὀκνοῦσιν.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Μιά κουρούνα έκανε θυσία στη θεά Αθηνά, κ προσκάλεσε κ έναν σκύλο να γιορτάσουν μαζί. Ο σκύλος της είπε: "τί ξοδεύεις άδικα για θυσία στην Αθηνά; Αφού η Αθηνά σε μισεί, τόσο που έκανε τους ανθρώπους να μή σε λογαριάζουνε για μαντικό σημάδι!" - "μα ακριβώς γι' αυτό θυσιάζω στη θεά Αθηνά, γιατί ξέρω οτι με απεχθάνεται, να συμφιλιωθεί μαζίμου".