Αισώπου Μύθοι/Αλιεύς αυλών

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αἰσώπου Μῦθοι
Ἁλιεὺς αὐλῶν


Ἁλιεὺς αὐλητικῆς ἔμπειρος, ἀναλαβὼν αὐλοὺς καὶ τὰ δίκτυα, παρεγένετο εἰς τὴν θάλασσαν καὶ στὰς ἐπί τινος προβλῆτος πέτρας, τὸ μὲν πρῶτον ᾖδε, νομίζων αὐτομάτους πρὸς τὴν ἡδυφωνίαν τοὺς ἰχθύας ἐξελεῖσθαι πρὸς αὐτὸν. Ὡς δὲ, αὐτοῦ ἐπὶ πολὺ διατεινομένου, οὐδὲν πέρας ἠνύετο, ἀποθέμενος τοὺς αὐλοὺς ἀνείλετο τὸ ἀμφίβληστρον καὶ βαλὼν κατὰ τοῦ ὕδατος πολλοὺς ἰχθύας ἤγρευσεν. Ἐκβαλὼν δὲ αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ δικτύου ἐπὶ τὴν ἠιόνα, ὡς ἐθεάσατο σπαίροντας, ἔφη· «Ὦ κάκιστα ζῷα, ὑμεῖς, ὅτε μὲν ηὔλουν, οὐκ ὠρχεῖσθε, νῦν δέ, ὅτε πέπαυμαι, τοῦτο πράττετε.»

Πρὸς τοὺς παρὰ καιρόν τι πράττοντας ὁ λόγος εὔκαιρος.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Ένας ψαράς ήξερε να παίζει καλά τον αυλό. Πήρε λοιπόν και τον αυλό μαζί με τα δίχτυα του και πήγε σε έναν βράχο της θάλασσας να ψαρέψει. Εκεί έκατσε και έπαιζε τον αυλό, πιστεύοντας ότι θα μαγέψει τα ψάρια με την ωραία μουσική του και θα βγουν μόνα τους στη στεριά. Αλλά, όση ώρα κι αν έπαιζε τον αυλό, κανένα ψάρι δεν έβγαινε. Έριξε τότε το δίχτυ, έπιασε και έβγαλε πολλά ψάρια, και σαν τα είδε να σπαρταρούν είπε: «Άτιμα πλάσματα, όταν σας έπαιζα τόσο ωραία μουσική, δεν χορεύατε, χορεύετε τώρα.»