Αισώπου Μύθοι/Κύνες δύο

Από Βικιθήκη
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτησηΚύνες δύοἜχων τις δύο κύνας, τὸν μὲν θηρεύειν ἐδίδασκε, τὸν δὲ οἰκουρὸν ἐποίησε. Καὶ δή, εἴ ποτε ὁ θηρευτὴς ἐξιὼν ἐπ᾿ ἄγραν συνελάμβανέ τι, ἐκ τούτου μέρος καὶ τῷ ἑτέρῳ παρέβαλλεν. Ἀγανακτοῦντος δὲ τοῦ θηρευτικοῦ καὶ τὸν ἕτερον ὀνειδίζοντος, εἴ γε αὐτὸς μὲν ἐξιὼν παρ᾿ ἕκαστα μοχθεῖ, ὁ δὲ οὐδὲν ποιῶν τοῖς αὐτοῦ πόνοις ἐντρυφᾷ, ἐκεῖνος ἔφη πρὸς αὐτόν· «Ἀλλὰ μὴ ἐμὲ μέμφου, ἀλλὰ τὸν δεσπότην, ὃς οὐ πονεῖν με ἐδίδαξεν, ἀλλοτρίους δὲ πόνους κατεσθίειν». Οὕτω καὶ τῶν παίδων οἱ ῥᾴθυμοι οὐ μεμπτέοι εἰσίν, ὅταν αὐτοὺς οἱ γονεῖς οὕτως ἄγωσιν.

(variant version from Chambry's first edition)

Κύνες δύο

Ἔχων τις δύο κύνας, τὸν μὲν ἕτερον θηρεύειν ἐδίδαξε, τὸν δὲ λοιπὸν οἰκοφυλακεῖν. Καὶ δή, εἴ ποτε ὁ θηρευτικὸς ἤγρευέ τι, καὶ ὁ οἰκουρὸς συμμετεῖχεν αὐτῷ τῆς θοίνης. Ἀγανακτοῦντος δὲ τοῦ θηρευτικοῦ κἀκεῖνον ὀνειδίζοντος, εἴ γε αὐτὸς μὲν καθ᾿ ἑκάστην μοχθεῖ, ἐκεῖνος δὲ μηδὲν πονῶν τοῖς αὐτοῦ τρέφεται πόνοις, ὑπολαβὼν αὐτὸς εἶπε· Μὴ ἐμέ, ἀλλὰ τὸν δεσπότην μέμφου, ὃς οὐ πονεῖν με ἐδίδαξεν, ἀλλὰ πόνους ἀλλοτριους ἐσθίειν.
Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι καὶ τῶν νέων οἱ μηδὲν ἐπιστάμενοι οὐ μεμπτοί εἰσιν, ὅταν αὐτοὺς οἱ γονεῖς οὕτως ἀγάγωσιν.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Ένας άνθρωπος απέκτησε δύο σκυλιά: το ένα το χρησιμοποιούσε για το κυνήγι, το άλλο το είχε για φύλακα στο σπίτιτου. Όταν το κυνηγόσκυλο έπιανε κάτι, δίνανε ένα μέρος απο το κρέας κ στο σκυλί φύλακα.
Μιά μέρα θύμωσε το κυνηγόσκυλο κ έπιασε να λέει στον φύλακα σκύλο: "τί θα γίνει μ' αυτή τη δουλειά; αυτό θα γίνεται συνέχεια; όλο εγώ τρέχω κ αγωνίζομαι να πιάσω κανένα θήραμα, κ εσύ τρώς απο αυτό χωρίς να κυνηγάς ποτέ! Το βρίσκεις σωστό αυτό, εγώ να τρέχω κ εσύ να τρώς;" - "Μήν τα λές σε μένα αυτά", απάντησε το σκυλί φύλακας, "στο αφεντικόμας πέςτα. Εκείνος είναι που εσένα σε εκπαίδευσε να κυνηγάς, ενώ εμένα με εκπαίδευσε να φυλάγω, να κάθομαι στο σπίτι και να τρώω απο αλλονών κόπους".