Αισώπου Μύθοι/Όνος και κύων συνοδοιπορούντες

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτησηὌνος καὶ κύων συνοδοιποροῦντεςὌνος καὶ κύων ἐν ταὐτῷ ὡδοιπόρουν. Εὑρόντες δὲ ἐπὶ γῆς ἐσφραγισμένον γραμμάτιον, ὁ ὄνος λαβὼν καὶ ἀναῤῥήξας τὴν σφραγῖδα καὶ ἀναπτύξας, διεξῄει εἰς ἐπήκοον τοῦ κυνός. Περὶ βοσκημάτων δὲ ἐτύγχανε τὰ γράμματα χόρτου τε, φημί, καὶ κριθῆς καὶ ἀχύρου. Ἀηδῶς οὖν ὁ κύων, τοῦ ὄνου ταῦτα διεξιόντος, διέκειτο· ἔνθεν δὴ καὶ ἔφησε τῷ ὄνῳ· Ὑπόβαθι, φιλτατε, μικρόν, μή τι καὶ περὶ κρεῶν καὶ ὀστέων εὕρῃς διαλαμβάνων. Ὁ δὲ ὄνος ἅπαν τὸ γραμμάτιον διεξελθὼν καὶ μηδὲν εὑρηκὼς ὧν ὁ κύων ἐζήτει, ἀντέφησεν αὖθις ὁ κύων· Βάλε κατὰ γῆς, ὡς ἀδόκιμον πάντῃ, φίλε, τυγχάνον.Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Ένας γάιδαρος οδοιπορούσε μαζί με έναν σκύλο. Κ έτσι καθώς βάδιζαν, είδαν καταγής ένα σφραγισμένο γράμμα. Τα γράμματα των αρχαίων Ελλήνων ήταν τυλιγμένα κυλινδρικά, κ γύρω δεμένα με έναν σπάγγο ο οποίος δενόταν κ στον κόμπο επάνω σφραγιζόταν με λιωμένο κερί ή μολύβι. Πήρε λοιπόν ο γάιδαρος το γράμμα, έσπασε την σφραγίδα, κ άρχισε να το διαβάζει να ακούει κ ο σκύλος τί έγραφε. Το γράμμα εκείνο έγραφε για διάφορα φυτοφάγα ζώα κ προπάντων για την τροφήτους, όπως χορτάρι, κριθάρι, άχυρο κ τα λοιπά. Ο σκύλος πολύ δυσαρεστούνταν ακούγοντας την ανάγνωση του γράμματος. Έλεγε στον γάιδαρο: παρακάτω, φίλε, παρακάτω διάβασε, μήπως βρείς κάποιο σημείο που να λέει για κρέατα, έστω για κόκκαλα. Ο γάιδαρος συνέχιζε να διαβάζει ώσπου τελείωσε όλο το γράμμα, κ δέν έγραφε πουθενά τίποτε για κρέατα, ούτε κάν για κόκκαλα. Είπε τότε ο σκύλος: αμάν, φίλε, πέτατο αυτό το γράμμα, σκίσ'το, κάψ'το! Τόση ώρα χάσαμε διαβάζονταςτο, μας σκότισε την ψυχή, κ τίποτε της προκοπής δέν είχε!