Αισώπου Μύθοι/Εχθροί δύο

Από Βικιθήκη
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτησηἘχθροὶ δύοΔύο τινὲς ἀλλήλοις ἐχθραίνοντες ἐπὶ τῆς αὐτῆς νεὼς ἔπλεον, ὧν ἅτερος μὲν ἐπὶ τῆς πρύμνης, ἅτερος δὲ ἐπὶ τῆς πρώρας ἐκάθητο. Χειμῶνος δὲ ἐπιγενομένου καὶ τῆς νεὼς μελλούσης ἤδη καταποντίζεσθαι, ὁ ἐπὶ τῆς πρύμνης τὸν κυβερνήτην ἤρετο πότερον τῶν μερῶν τοῦ πλοίου πρότερον μέλλει καταβαπτίζεσθαι. Τοῦ δὲ τὴν πρώραν εἰπόντος· Ἀλλ᾿ ἔμοιγε οὐκ ἔστι λυπηρόν, εἶπεν, ὁ θάνατος, εἴγε ὁρᾶν μέλλω πρὸ ἐμοῦ τὸν ἐχθρὸν ἀποθνῄσκοντα. Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων οὐδὲν τῆς ἑαυτῶν βλάβης φροντίζουσιν, ἐὰν τοὺς ἐχθροὺς μόνον ἴδωσι πρὸ αὐτῶν κακουμένους.

(This version was the primary selection in Chambry's first edition)
Ἐχθροὶ δύο

Δύο ἐχθροὶ ἐν μιᾷ νηῒ ἔπλεον· καὶ βουλόμενοι πολὺ ἀλλήλων διεζεῦχθαι ὥρμησαν ὁ μὲν ἐπὶ τὴν πρώραν, ὁ δὲ ἐπὶ τὴν πρύμναν καὶ ἐνταῦθα ἔμενον. Χειμῶνος δὲ σφοδροῦ καταλαβόντος καὶ τῆς νηὸς περιτρεπομένης, ὁ ἐν τῇ πρύμνῃ ἐπυνθάνετο παρὰ τοῦ κυβερνήτου περὶ ποῖον μέρος καταδύεσθαι τὸ σκάφος πρῶτον κινδυνεύει. Τοῦ δὲ εἰπόντος· Κατὰ τὴν πρώραν, ἔφη· Ἀλλ᾿ ἐμοίγε οὐκέτι λυπηρὸς ὁ θάνατός ἐστιν, εἴγε ὁρᾶν μέλλω τὸν ἐχθρόν μου ἀποπνιγόμενον πρῶτον.
Οὕτως ἔνιοι τῶν ἀνθρώπων διὰ τὴν πρὸς τοὺς πέλας δυσμένειαν αἱροῦνται καὶ αὐτοί τι δεινὸν πάσχειν ὑπὲρ τοῦ κἀκείνους ὁρᾶν συνδυστυχοῦντας.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Δύο άνθρωποι ήταν μεταξύτους εχθροί αλλα έπρεπε να ταξιδέψουν με το ίδιο καράβι. Μπήκανε στο καράβι, κ για να είναι όσο γινόταν πιό μακριά ο ένας απο τον άλλο, ο ένας πήγε κ έκατσε στην πλώρη, ο άλλος στην πρύμνη.

Καθώς ταξίδευαν έπιασε κακοκαιρία, το πλοίο θα αναποδογύριζε κ θα βούλιαζε. Τότε εκείνος που καθόταν στην πρύμνη ρωτάει τον καπετάνιο: "ποιό μέρος του καραβιού θα βουλιάξει πρώτο;" - "η πλώρη", απαντά ο καπετάνιος - "έ, δέν με νοιάζει κι άν πνιγώ, αφού θα δώ τον εχθρόμου να πνίγεται πρώτος!".

Μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει η ανθρώπινη έχθρα.