Αισώπου Μύθοι/Αίλουρος και αλεκτρυών

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αἰσώπου Μῦθοι
Αἴλουρος καὶ ἀλεκτρυών


Αἴλουρος, συλλαβὼν ἀλεκτρυόνα, μετ’ εὐλόγου τοῦτον αἰτίας ἠβουλήθη καταφαγεῖν. Καὶ δὴ κατηγόρει αὐτοῦ ὡς ὀχληρὸς εἴη τοῖς ἀνθρώποις νύκτωρ κεκραγὼς καὶ μὴ συγχωρῶν ὕπνου τυγχάνειν. Τοῦ δ’ ἀπολογουμένου ἐπὶ τῇ ἐκείνων ὠφελείᾳ τοῦτο ποιεῖν, ὡς ἐπὶ τὰ συνήθη τῶν ἔργων ἐγείρεσθαι, πάλιν ὁ αἴλουρος αἰτίαν ἐπέφερεν ὡς ἀσεβὴς εἴη περὶ τὴν φύσιν, μητρὶ καὶ ἀδελφαῖς συμμιγνύμενος. Τοῦ δὲ καὶ τοῦτο πρὸς ὠφέλειαν τῶν δεσποτῶν πράττειν φήσαντος, πολλῶν αὐτοῖς ἐντεῦθεν ὠῶν τικτομένων, ὁ αἴλουρος εἰπών· «Ἀλλ’ εἰ σύ γε πολλῶν εὐπορεῖς εὐπροσώπων ἀπολογιῶν, ἔγωγε μέντοι ἄτροφος οὐ μενῶ», τοῦτον κατεθοινήσατο.

Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι ἡ πονηρὰ φύσις πλημμελεῖν αἱρουμένη, εἰ μὴ μετ’ εὐλόγου δυνηθείη προσχήματος, ἀπαρακαλύπτως γε μὴν πονηρεύεται.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Ο γάτος έπιασε έναν κόκορα και ήθελε μια πρόφαση για να τον φάει. Άρχισε λέγοντας: "το έχεις παρακάνει! κάθε νύχτα φωνάζεις και χαλάς τον ύπνο των ανθρώπων! Όλοι είναι θυμωμένοι μαζί σου!" -Μα, απαντά ο κόκορας, για το καλό τους το κάνω, για να ξυπνάνε την ώρα που πρέπει και να πηγαίνουν στις δουλειές τους. Έτσι γλυτώνουν από την τεμπελιά που είναι το πιο βλαβερό πράγμα! - "Αλλά εκτός από αυτό, διαπράττεις κ αιμομιξία: καβαλάς ακόμα και τις αδερφές σου και τη μάνα σου! Γι' αυτό σε καταδικάζω σε θάνατο!" - "Μα κι αυτό το κάνω για το καλό των ανθρώπων, για να αποκτούν τα αφεντικά μου πολλά αυγά και πολλά κλωσσοπουλάκια!". Τότε λέει ο γάτος: δικαιολογίες βλέπω ξέρεις να βρίσκεις, όμως αυτό δεν θα με εμποδίσει να σε φάω!