Αισώπου Μύθοι/Ίππος και ιπποκόμος

Από Βικιθήκη
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτησηἼππος καὶ ἱπποκόμοςΚριθὴν τὴν τοῦ ἵππου ὁ ἱπποκόμος κλέπτων καὶ πωλῶν τὸν ἵππον ἔτριβεν, ἐκτένιζεν πᾶσαν ἡμέραν. Ἔφη δὲ ὁ ἵππος· Εἰ θέλεις ἀληθῶς καλὸν εἶναί με, τὴν κριθὴν τὴν τρέφουσάν με μὴ πώλει. Ὅτι οἱ πλεονέκται τοῖς πιθανοῖς λόγοις καὶ ταῖς κολακείαις τοὺς πένητας δελεάζοντες ἀποστεροῦσιν αὐτοὺς καὶ τῆς ἀναγκαίας χρείας.

(variant version from Chambry's first edition)

Ἴππος καὶ ἱπποκόμος

Κριθὰς τοῦ ἵππου ὁ ἱπποκόμος κλέπτων διεπώλει, τὸν δὲ ἵππον ψήκτραις διέτριβε. Ὁ δὲ εἶπεν· Εἰ θέλεις ὡραῖον εἶναί με, τὰς κριθὰς ἃς ἐσθίω μὴ κλέπτε.

Στα νέα Ελληνικά Ένας ιπποκόμος (υπηρέτης που φρόντιζε άλογα), ξύστριζε και χτένιζε το άλογο καθημερινά, απο την άλλη όμως έκλεβε και πουλούσε το κριθάρι που ήταν να τρώει το άλογο. Οπότε το άλογο του λέει: τί με χτενίζεις και με ξυστρίζεις καθημερινά, νομίζεις οτι έτσι θα γίνω όμορφο άλογο; Άν πραγματικά θέλεις να γίνω όμορφο, σταμάτα να κλέβεις το κριθάριμου!

Έτσι κάνουνε και κάποιοι πολιτικοί: στολίζουν τους ανθρώπους με πολλά ωραία λόγια, αλλα τους στερούν απο υλικά αγαθά.