Αισώπου Μύθοι/Ανήρ αδύνατα επαγγελλόμενος

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αἰσώπου Μῦθοι
Ἀνὴρ ἀδύνατα ἐπαγγελλόμενος


Ἀνὴρ πένης νοσῶν καὶ κακῶς διακείμενος, ἐπειδὴ ἀπὸ τῶν ἰατρῶν ἀπηλπίσθη, τοῖς θεοῖς ηὔχετο ἑκατόμβην ποιήσειν ἐπαγγελλόμενος καὶ ἀναθήματα καθιερώσειν, ἐὰν ἐξαναστῇ. Τῆς δὲ γυναικὸς (ἐτύγχανε γὰρ αὐτῷ παρεστῶσα) πυνθανομένης· «Καὶ πόθεν αὐτὰ ἀποδώσεις;» ἔφη· «Νομίζεις γάρ με ἐξαναστήσεσθαι, ἵνα καὶ ταῦτά με οἱ θεοὶ ἀπαιτήσωσιν.»

Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι ταῦτα ῥᾴδιον ἄνθρωποι κατεπαγγέλλονται ἃ τελέσειν ἔργῳ οὐ προσδοκῶσιν.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Ένας άνθρωπος φτωχός και άρρωστος έχασε τις ελπίδες του γιατί οι γιατροί έκριναν οτι δεν έχει ελπίδα να επιζήσει· τότε εκείνος φωναχτά παρακάλεσε τους θεούς: «Ω θεοί! θα σας θυσιάσω μια εκατόμβη και άλλα αναθήματα θα σας προσφέρω αν, χάρις σ' εσάς, γίνω καλά!». Η γυναίκα του, που ήταν δίπλα του, τον ρωτά: «Απο πού θα βρείς τα πλούτη για να κάνεις τέτοιες προσφορές στους θεούς;» Εκείνος απαντά: «Γιατί, εσύ πιστεύεις οτι θα γίνω καλά για να υποχρεωθώ να δώσω τις προσφορές;»