Αισώπου Μύθοι/Αλώπηξ και πίθηκος περί ευγενείας ερίζοντες

Από Βικιθήκη
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτησηἈλώπηξ καὶ πίθηκος περὶ εὐγενείας ἐρίζοντεςἈλώπηξ καὶ πίθηκος ἐν ταὐτῷ ὁδοιποροῦντες περὶ εὐγενείας ἤριζον. Πολλὰ δὲ ἑκατέρου διεξιόντος, ἐπειδὴ ἐγένοντο κατά τινα τόπον, ἐνταῦθα ἀποβλέψας ἀνεστέναξεν ὁ πίθηκος. Τῆς δὲ ἀλώπεκος ἐρομένης τὴν αἰτίαν, ὁ πίθηκος ἐπιδείξας αὐτῇ τὰ μνήματα, εἶπεν· "Ἀλλ' οὐ μέλλω κλάειν, ὁρῶν τὰς στήλας τῶν πατρικῶν μου ἀπελευθέρων καὶ δούλων;" Κἀκείνη πρὸς αὐτὸν ἔφη· "Ἀλλὰ ψεύδου ὅσα βούλει· οὐδεὶς γὰρ τούτων ἀναστὰς ἐλέγξει σε."

Οὕτω καὶ τῶν ἀνθρώπων οἱ ψευδολόγοι τότε μάλιστα καταλαζονεύονται, ὅταν τοὺς ἐλέγχοντας μὴ ἔχωσιν.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Ένας πίθηκος κ μιά αλεπού οδοιπορούσαν μαζί, κ καθώς βάδιζαν, προσπαθούσαν ο καθένας να αποδείξει οτι κατάγεται απο πιό ευγενείς προγόνους. Έλεγαν πολλά επιχειρήματα καί τα δύο μέρη. Σε κάποιο σημείο, περνούσαν κοντά απο ένα κοιμητήριο. Κοιτάζει ο πίθηκος προς τα μνήματα κ βγάζει έναν βαθύ αναστεναγμό. Γιατί αναστενάζεις; ρωτά η αλεπού. -Μα πώς να μήν αναστενάζω κ να μήν κλαίω ακόμα, όταν βλέπω τις επιτύμβιες στήλες (πάνω στα μνήματα) τόσων δούλων των προγόνωνμου; κ τόσων δούλων που είχαν οι πρόγονοίμου κ τους χάρισαν την ελευθερία!

Του λέει η αλεπού: "λέγε όσα ψέματα θέλεις, ελεύθερα! Δέν πρόκειται να σηκωθεί κανείς απο αυτούς για να σε διαψεύσει!"

Είναι αδύνατον να περιγράψουμε σε ποιό βαθμό χρησιμοποιούν οι άνθρωποι το κόλπο αυτό του πιθήκου, ξέροντας οτι οι νεκροί δέν μπορούν να διαψεύσουν!