Αισώπου Μύθοι/Ικτίνος και όφις

Από Βικιθήκη
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτησηἸκτῖνος καὶ ὄφιςἸκτῖνος ὄφιν ἁρπάσας ἀπέπτατο. Ὁ δὲ ἐπιστραφεὶς καὶ δακὼν καὶ ἀμφότεροι ἐκ τοῦ ὕψους κατενεχθέντες, ὁ μὲν ἰκτῖνος ἐτεθνήκει· ὁ δὲ ὄφις ἔφη αὐτῷ· Τί τοσοῦτον ἐμάνης, ὅτι τοὺς μηδὲν ἀδικοῦντας βλάπτειν ἠβούλου; ἀλλὰ δίκην ἔδωκας τῆς ἁρπαγῆς δικαίαν. Ὅτι πλεονεξίᾳ τις προσέχων καὶ τοὺς ἀσθενεστέρους ἀδικῶν, ἰσχυροτέρῳ προσπεσών, ὡς οὐκ ἐλπίζει, ἐκτίσει τότε καὶ ἃ πρότερον ἐποίησε κακά.

(variant version from Chambry's first edition)

Ἰκτῖνος καὶ ὄφις

Ἰκτῖνος ὄφιν ἁρπάσας εἰς ὕψος ἀπέπτη. Ὁ δὲ ὄφις ἐπιστραφεὶς καὶ πλήξας τοῦτον, ἀμφοτέρους εἰς γῆν ἀφ᾿ ὕψους πεσεῖν συμβέβηκε. Τοῦ οὖν ἰκτίνου ἐκ τῆς πληγῆς τεθνηκότος, ὁ ὄφις πρὸς αὐτὸν ἔφη· Τί τοσοῦτον ἐμεμήνεις, ταλαίπωρε, ὅτι τοὺς μηδὲν ἀδικοῦντας βλάπτειν ἐβούλου; Δικαίως οὖν ἔδωκας γνώμης δίκην ἀξίαν.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Οι ικτίνοι είναι αρπακτικά πουλιά με λεπτά πόδια, μακριά φτερά, που περνούν πολύ χρόνο αργοπετώντας στα ύψη. Τρέφονται περισσότερο με ψόφια ζώα, αλλα όποτε μπορούν αρπάζουν κ ζωντανά θηράματα (οι πληροφορίες απο http://wikipedia.qwika.com/en/Kite_%28bird%29).

Ένας ικτίνος λοιπόν άρπαξε ένα φίδι κ πέταξε ψηλά. Καθώς το κρατούσε στα νύχιατου, το φίδι γύρισε κ δάγκωσε τον ικτίνο, κ έτσι ο ικτίνος με το φίδι κατέβηκε στη γή κ ο ικτίνος ξεψυχούσε απο τη δαγκωνιά. Τότε το φίδι του είπε: πολλά αδύνατα πλάσματα άρπαξες κ έφαγες, τώρα όμως βρήκες αυτόν που σε νίκησε κ πληρώνεις για όλα τα αδύνατα πλάσματα που έχεις βλάψει.