Αισώπου Μύθοι/Αλώπηξ και τράγος

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αἰσώπου Μῦθοι
Ἀλώπηξ καὶ τράγος


Ἀλώπηξ πεσοῦσα εἰς φρέαρ ὑπ’ ἀνάγκης ἔμεινε. Τράγος δὲ δίψει συνεχόμενος ἐγένετο κατὰ τὸ αὐτὸ φρέαρ· θεασάμενος δὲ αὐτὴν ἐπυνθάνετο εἰ καλόν ἐστι τὸ ὕδωρ· ἡ δὲ τὴν συντυχίαν ἀσμενισαμένη εἰς ἔπαινον τοῦ ὕδατος κατέτεινε, λέγουσα ὡς χρηστὸν εἴη τὸ ὕδωρ, καὶ καταβαίνειν αὐτὸν παρῄνει. Ἐπεὶ δὲ ἀμελετήτως κατῆλθε διὰ τὴν ἐπιθυμίαν, ἅμα τῷ τὴν δίψαν σβέσαι μετὰ τῆς ἀλώπεκος ἐσκόπει τὴν ἄνοδον. Καὶ ἡ ἀλώπηξ ὑποτυχοῦσα εἶπε· «Χρήσιμον οἶδα, ἐὰν μόνον θελήσῃς τὴν ἀμφοτέρων σωτηρίαν. Θέλησον οὖν τοὺς ἐμπροσθίους πόδας ἐρεῖσαι τῷ τοίχῳ, ὀρθῶσαι δὲ τὰ κέρατα, ἀναδραμοῦσα δὲ ἐγὼ καὶ σὲ ἀνασπάσω.» Τοῦ δὲ πρὸς τὴν παραίνεσιν αὐτῆς ἑτοίμως ἐπακούσαντος, ἡ ἀλώπηξ ἀναλλομένη διὰ τῶν σκελῶν αὐτοῦ καὶ τῶν ὤμων καὶ τῶν κεράτων ἐπὶ τὸ στόμα τοῦ φρέατος εὑρέθη καὶ ἀνελθοῦσα ἀπηλλάττετο. Τοῦ δὲ τράγου μεμφομένου αὐτὴν ὡς τὰς ὁμολογίας ἀθετήσασαν, ἐπιστραφεῖσα εἶπε τῷ τράγῳ· «Ὦ οὗτος, εἰ τοσαύτας φρένας εἶχες ὅσας ἐν τῷ πώγωνί σου τρίχας, οὐ πρότερον <ἂν> κατεβεβήκεις πρὶν τὴν ἄνοδον ἐσκέψω.»

Οὕτως καὶ τῶν ἀνθρώπων τοὺς φρονίμους δεῖ πρότερον τὰ τέλη τῶν πραγμάτων σκοπεῖν, εἶθ’ οὕτως αὐτοῖς ἐγχειρεῖν.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Μια αλεπού έπεσε μέσα σε πηγάδι και δεν μπορούσε να βγει. Τότε εμφανίζεται ένας τράγος που διψούσε και βλέπει την αλεπού. Της λέει: «Είναι καλό το νερό;» - «Πολύ καθαρό και δροσερό! Έλα να δοκιμάσεις κι εσύ.» Κατεβαίνει ο τράγος, πίνει, έπειτα... «Πώς θα βγούμε από εδώ;» Λέει η αλεπού: «Έχω ένα σχέδιο: θα σταθείς όρθιος με τα μπροστινά πόδια στηριγμένα στο τοίχωμα του πηγαδιού. Θα ανεβώ εγώ επάνω σου, θα πατήσω πάνω στα κέρατά σου και θα βγω. Ύστερα θα σε τραβήξω κι εσένα έξω.» Πολύ ωραίο του φάνηκε το σχέδιο του τράγου. Στήθηκε όρθιος στηριζόμενος στο τοίχωμα του πηγαδιού, ανεβαίνει η αλεπού επάνω, και φεύγει. Φωνάζει ο τράγος «Σε έσωσα και τώρα με αφήνεις;» «Αν ήταν τα μυαλά σου τόσο πολλά όσα τα γένια σου, δεν θα έμπαινες ποτέ στο πηγάδι πριν να σιγουρευτείς για το πώς θα βγεις.»

Έτσι και οι προνοητικοί άνθρωποι, θα πρέπει πρώτα να εξετάσουν πώς θα καταλήξουν τα πράγματα πριν προβούν σε πράξεις.