Αισώπου Μύθοι/Συς και κύων αλλήλαις λοιδορούμεναι

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτησηΣῦς καὶ κύων ἀλλήλαις λοιδορούμεναιΣῦς καὶ κύων ἀλλήλαις διελοιδοροῦντο. Καὶ ἡ μὲν σῦς ὤμνυε κατὰ τῆς Ἀφροδίτης ἦ μὴν τοῖς ὀδοῦσιν ἀναῤῥήξειν τὴν κύνα. Ἡ δὲ κύων πρὸς ταῦτα εἰρωνικῶς εἶπε» Καλῶς κατὰ τῆς Ἀφροδίτης ἡμῖν ὀμνύεις· δηλοῖς γὰρ ὑπ᾿ αὐτῆς ὅτι μάλιστα φιλεῖσθαι, ἣ τὸν τῶν σῶν ἀκαθαρων σαρκῶν γευόμενον οὐδ᾿ ὅλως εἰς ἱερὸν προσίεται. Καὶ ἡ σῦς· Διὰ τοῦτο μὲν οὖν μάλλον δήλη ἐστὶν ἡ θεὸς στέργουσά με· τὸν γὰρ κτείναντα ἢ ἄλλως λυμαινόμενον παντάπασον ἀποστρέφεται· σὺ μέντοι κακῶς ὄζεις καὶ ζῶσα καὶ τεθνηκυῖα. Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι οἱ φρόνιμοι τῶν ῥητόρων τὰ ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν ὀνείδη εὐμεθόδως εἰς ἔπαινον μετασχηματίζουσιν.

(variant version from Chambry's first edition)

Ὗς καὶ κύων ἀλλήλαις λοιδορούμεναι

Ὗς καὶ κύων πρὸς ἀλλήλας διεφέροντο. Τῆς δὲ ὑὸς ὀμνυούσης τὴν Ἀφροδίτην, ἐὰν μὴ παύσηται, τοῖς ὀδοῦσιν αὐτὴν ἀνατεμεῖν, ἡ κύων ἔλεγε καὶ κατ᾿ αὐτὸ τοῦτο αὐτὴν ἀγνωμονεῖν, εἴγε Ἀφροδίτη μισεῖ, ὥστε καὶ ἐὰν φάγῃ τις ὑὸς κρέα, τοῦτον οὐκ ἐᾷ εἰς τὸ ἱερὸν αὐτῆς εἰσιέναι. Καὶ ἡ ὗς ὑποτυχοῦσα ἔφη· Ἀλλὰ τοῦτό γε οὐ στυγοῦσά με ποιεῖ, προνοουμένη δέ, ἵνα μηδείς με θύῃ.
Οὕτως οἱ φρόνιμοι τῶν ῥητόρων πολλάκις καὶ τὰ ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν προσφερόμενα ὀνείδη εἰς ἐπαίνους μετασχηματίζουσιν.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Μιά γουρούνα με μιά σκύλα, λογομαχούσανε. Σε ένα σημείο η γουρούνα φώναξε: "σταμάτα να με προκαλείς, παλιόσκυλο, γιατί, μά την θεά Αφροδίτη, με αυτά τα δόντιαμου θα σε ξεσκίσω!". - "Τί μας λές! και πώς ορκίζεσαι στη θεά Αφροδίτη, που σε έχει για ακάθαρτο ζώο, κ δέν δέχεται να της θυσιάζουν γουρούνια, ακόμη κ χοιρινό κρέας όταν έχει φάει κανείς, απαγορεύεται να μπεί στο ιερό της Αφροδίτης!" - "Ίσα ίσα, επειδή με αγαπάει η θεά Αφροδίτη απαγορεύει να με θυσιάζουν κ να με τρώνε! Είμαι το αγαπημένοτης ζώο, γιατί απο τη φύσημου δέν είμαι ακάθαρτο! Ακάθαρτη είσαι εσύ που βρωμάς κ νεκρή κ ζωντανή!" απάντησε το γουρούνι.


Λοιπόν εδώ που τα λέμε, οι Μουσουλμάνοι κ οι Ιουδαϊστές που προστατεύουν τα γουρούνια απο τη σφαγή είναι πιό καθαροί απο τους Χριστιανούς που τα τρώνε; Κάνουν όπως οι αρχαίοι Έλληνες λάτρευαν τη θεά Αφροδίτη. Δέν είναι πιό καθαρή πρακτική να προστατεύει κανείς τις αγελάδες που είναι καθαρά ζώα κ τρέφουν τους ανθρώπους σάν μητέρες με το γάλατους;