Αισώπου Μύθοι/Γυνή και θεράπαιναι

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αἰσώπου Μῦθοι
Γυνὴ καὶ θεράπαιναι


Γυνὴ χήρα φίλεργος θεραπαινίδας ἔχουσα, ταύτας εἰώθει νυκτὸς ἐπὶ τὰ ἔργα ἐγείρειν πρὸς ἀλεκτοροφωνίαν. Αἱ δὲ συνεχῶς καταπονούμεναι ἔγνωσαν δεῖν τὸν ἐπὶ τῆς οἰκίας ἀλέκτορα ἀποπνίξαι· ἐκεῖνον γὰρ ᾤοντο τῶν κακῶν αἴτιον εἶναι νύκτωρ ἐγείροντα τὴν δέσποιναν. Συνέβη δὲ αὐταῖς πραξάσαις τοῦτο χαλεπωτέροις τοῖς δεινοῖς περιπεσεῖν· ἡ γὰρ δέσποινα ἀγνοοῦσα τὴν τῶν ἀλεκτρυόνων ὥραν νυχιέστερον ἐπὶ τὸ ἔργον ἤγειρεν.

Οὕτω πολλοῖς ἀνθρώποις τὰ ἴδια βουλεύματα κακῶν αἴτια γίνεται.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Ήταν μια γυναίκα χήρα πολύ φιλόπονη. Όταν άκουγε τον κόκορα να φωνάζει, σηκωνόταν και ξυπνούσε τις υπηρέτριές της να εργαστούν. Οι υπηρέτριες απηύδησαν από την πολλή δουλειά και σκέφτηκαν να πνίξουν τον κόκορα, για να μη δίνει το εγερτήριο. Πίστευαν ότι ο κόκορας φταίει που αυτές δούλευαν τόσο πολλές ώρες! Έτσι και έκαναν, έπνιξαν τον κόκορα, αλλά τότε η αφεντικίνα τους μη ξέροντας την ώρα που σήμαινε ο κόκορας, τις ξυπνούσε ακόμα πιο νωρίς για δουλειά.