Αισώπου Μύθοι/Ανήρ μεσοπόλιος και εταίραι

Από Βικιθήκη
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτησηἈνὴρ μεσοπόλιος καὶ ἑταῖραιἈνὴρ μεσοπόλιος δύο ἐρωμένας εἶχεν, ὧν ἡ μὲν νέα ὑπῆρχεν, ἡ δὲ πρεσβῦτις. Καὶ ἡ μὲν προβεβηκυῖα αἰδουμένη νεωτέρῳ αὐτῆς πλησιάζειν, διετέλει, εἴ ποτε πρὸς αὐτὴν παρεγένετο, τὰς μελαίνας αὐτοῦ τρίχας περιαιρουμένη. Ἡ δὲ νεωτέρα ὑποστελλομένη γέροντα ἐραστὴν ἔχειν τὰς πολιὰς αὐτοῦ ἀπέσπα. Οὕτω τε συνέβη αὐτῷ ὑπὸ ἀμφοτέρων ἐν μέρει τιλλομένῳ φαλακρὸν γενέσθαι.

Οὕτω πανταχοῦ τὸ ἀνώμαλον ἐπιβλαβές ἐστι.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Ένας άνθρωπος μέσης ηλικίας είχε δύο εταίρες (στην κοινή Νεοελληνική: γκόμενες): η μία ήταν κάμποσο πιό νέα απο τον ίδιο κ η άλλη κάμποσο πιό ηλικιωμένη. Όταν πήγαινε στη νέα, εκείνη ντρεπότανε να πηγαίνει με έναν άνθρωπο που είχε άσπρες τρίχες, κ τους τις μαδούσε• όταν πήγαινε με την ηλικιωμένη, εκείνη ντρεπότανε να πηγαίνει με έναν άνθρωπο που φαινόταν νεότερος, γι' αυτού του μαδούσε τις μαύρες τρίχες (ο άνθρωπος μέσης ηλικίας είχε τις μισές τρίχες μαύρες κ τις μισές άσπρες). Έτσι, η μία του μαδούσε τις άσπρες τρίχες, η άλλη του μαδούσε τις μαύρες τρίχες, ο άνθρωπος κατάντησε φαλακρός!