Αισώπου Μύθοι/Αλώπηξ εξογκωθείσα την γαστέρα

Από Βικιθήκη
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτησηἈλώπηξ ἐξογκωθεῖσα τὴν γαστέραἈλώπηξ λιμώττουσα, ὥς ἐθεάσατο ἔν τινι δρυὸς κοιλώματι ἄρτους καὶ κρέα ὑπό τινων ποιμένων καταλελειμμένα, ταῦτα εἰσελθοῦσα κατέφαγεν. Ἐξογκωθεῖσα δὲ τὴν γαστέρα, ἐπειδὴ οὐκ ἠδύνατο ἐξελθεῖν, ἐστέναζε καὶ ὠδύρετο. Ἑτέρα δὲ ἀλώπηξ τῇδε παριοῦσα, ὡς ἤκουσεν αὐτῆς τὸν στεναγμόν, προσελθοῦσα ἐπυνθάνετο τὴν αἰτίαν. Μαθοῦσα δὲ τὰ γεγενημένα ἔφη πρὸς αὐτήν· "Ἀλλὰ μένε τέως σὺ ἐνταῦθα, ἕως ἂν τοιαύτη γένῃ ὁποία οὖσα εἰσῆλθες, καὶ οὕτω ῥᾳδίως ἐξελεύσῃ."

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Μιά αλεπού πεινασμένη βρήκε σε ενός δέντρου την κουφάλα ψωμιά κ κρέατα που είχαν αφήσει κάποιοι βοσκοί, μπήκε μέσα στην κουφάλα κ τα έφαγε όλα, έτσι πρήστηκε η κοιλιάτης κ δέν χωρούσε να βγεί απο την κουφάλα, γι' αυτό στέναζε κ οδυρόταν. Μιά άλλη αλεπού που περνούσε, άκουσε τα βογγητά, πήγε, την είδε, ρώτησε κ έμαθε τί συμβαίνει. Τότε της είπε: "έ, μείνε εκει μέσα ώσπου να αδυνατίσεις, κ τότε θα μπορέσεις να βγείς!".