Αισώπου Μύθοι/Κάμηλος αφοδεύσασα εν ποταμώ

Από Βικιθήκη
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτησηΚάμηλος ἀφοδεύσασα ἐν ποταμῷΔιέβαινε ποταμὸν κάμηλος ὀξὺ ῥέοντα. Ἀφοδεύσασα δὲ καὶ τὴν κόπρον εὐθὺς ἔμπροσθεν αὐτῆς ἰδοῦσα διὰ τὸ ὀξὺ τοῦ ῥεύματος εἶπεν· Τί τοῦτο; τὰ ὄπισθέν μου ἔμπροσθέν μου νῦν ὁρῶ διερχόμενα. [Ὅτι] ἐν πόλει ἐν ᾗ ἔσχατοι καὶ ἄφρονες κρατοῦσιν ἀντὶ τῶν πρώτων καὶ φρονίμων ἁρμόζει ὁ μῦθος.

(variant version from Chambry's first edition)

Κάμηλος ἀφοδεύσασα ἐν ποταμῷ

Διέβαινέ ποτε κάμηλος ποταμὸν ὀξὺ διαῤῥέοντα. Ἀφοδεύσασα δὲ καὶ τὴν κόπρον αὑτῆς ἔμπροσθεν κατιδοῦσα τῇ τοῦ ὕδατος ὀξυτάτῃ καταῤῥοῇ· Τί τοῦτο; ἔφη, τὰ ἐξόπισθέν μου νῦν ἔμπροσθέν μου τεθέαμαι.
Ὅτι πολλάκις οἱ ἄτιμοι τῶν τιμίων προάγουσι.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Μιά καμήλα την ώρα που περνούσε έναν ποταμό έκανε τα κακάτης, κ το ρεύμα του ποταμού τα έφερε μπροστάτης. Θαύμασε τότε κ είπε: "άλλο κ τούτο! εκείνα που έβγαλα απο πίσωμου, τα βλέπω μπροστάμου!
Αυτό ώς παροιμία υπάρχει ακόμη κ σήμερα στην Ελλάδα: "αυτά που βγήκαν απο πίσωμου, τα βρήκα μπροστάμου!" Έχει μιά αλληγορική σημασία: "άνθρωποι που τους είχα ισάξιους με τα κόπρανάμου, δηλαδή τιποτένιοι κ απεχθείς, τους βλέπω να προηγούνται απο εμένα, να έχουν πιό υψηλή ή πιό προνομιούχα θέση".