Αισώπου Μύθοι/Βωταλίς και νυκτερίς

Από Βικιθήκη
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση


Βωταλὶς καὶ νυκτερίςΒωταλὶς ἀπό τινος θυρίδος κρεμαμένη νυκτὸς ᾖδε. Νυκτερὶς δὲ ἐξήκουσε αὐτῆς τὴν φωνὴν καὶ προσελθοῦσα ἐπυνθάνετο ἀπ' αὐτῆς τὴν αἰτίαν δι' ἣν ἡμέρας μὲν ἡσυχάζει, νύκτωρ δὲ ᾄδει. Τῆς δὲ λεγούσης ὡς οὐ μάτην τοῦτο πράττει· ἡμέρας γάρ ποτε ᾄδουσα συνελήφθη, διὸ ἀπ' ἐκείνου ἐσωφρονίσθη, ἡ νυκτερὶς εἶπεν· " Ἀλλ' οὐ νῦν σε δεῖ φυλάττεσθαι, ὅτε οὐδὲν ὄφελός ἐστι, τότε δὲ πρὶν ἢ συλληφθῆναι."

Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι ἐπὶ τοῖς ἀτυχήμασι μετάνοια ἀνωφελὴς καθέστηκεν.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Ένα πουλάκι στο κλουβί τραγουδούσε μόνο τη νύχτα αλλα όχι τη μέρα. Μιά νυχτερίδα ρώτησε: "γιατί όλη τη μέρα σωπαίνεις κ τη νύχτα κελαηδάς;" - Απάντησε: "γιατί μιά φορά που τραγουδούσα μέρα, με ακούσανε, έτσι με βρήκανε, με πιάσανε κ με κλείσανε στο κλουβί. Γι' αυτό έχασα την ελευθερίαμου. Τότε κατάλαβα το λάθοςμου, έβαλα μυαλό, γι' αυτό δέν τραγουδώ πιά τη μέρα, αλλα μόνο τη νύχτα. Άν κ τότε τραγουδούσα μόνο τη νύχτα, δέν θα με βλέπανε για να με πιάσουνε".

Η νυχτερίδα απάντησε: αυτό ήταν χρήσιμο να το καταλάβεις προτού σε πιάσουνε. Τώρα, δέν σε ωφελεί!