Αισώπου Μύθοι/Έλαφος πηρωθείσα

Από Βικιθήκη
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτησηἜλαφος πηρωθεῖσαἜλαφος πηρωθεῖσα τὸν ἕτερον τῶν ὀφθαλμῶν παρεγένετο εἴς τινα αἰγιαλὸν καὶ ἐνταῦθα ἐνέμετο, τὸν μὲν ὁλόκληρον πρὸς τὴν γῆν ἔχουσα καὶ τὴν τῶν κυνηγῶν ἔφοδον παρατηρουμένη, τὸν δὲ πεπηρωμένον πρὸς τὴν θάλασσαν· ἔνθεν γὰρ οὐδένα ὑφωρᾶτο κίνδυνον. Καὶ δή τινες παραπλέοντες ἐκεῖνον τὸν τόπον καὶ θεασάμενοι αὐτὴν κατηυστόχησαν. Καὶ ἐπειδὴ ἐλιποψύχει, εἶπε πρὸς αὑτήν· Ἀλλ᾿ ἐγὼ ἀθλία, ἥτις τὴν γῆν ὡς ἐπίβουλον φυλαττομένη πολὺ χαλεπωτέραν ἔσχον τὴν θάλασσαν ἐφ᾿ ἣν κατέφυγον.

Οὕτω πολλάκις παρὰ τὴν ἡμετέραν ὑπόληψιν τὰ μὲν χαλεπὰ τῶν πραγμάτων δοκοῦντα εἶναι ὠφέλιμα εὑρίσκεται, τὰ δὲ σωτήρια νομιζόμενα ἐπισφαλῆ.Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Ένα ελάφι τραυματίστηκε κ έχασε την όραση του ενός ματιού. Αυτό το μονόφθαλμο ελάφι πήγε σε μιά ακροθαλασιά κ έβοσκε εκεί, το γερό το μάτι το είχε προς τη στεριά, απο όπου φοβόταν τους κυνηγούς κ τα αρπακτικά ζώα, το τυφλό μάτι το είχε προς τη θάλασσα, απο όπου δέν υποψιαζόταν κίνδυνο.

Νά όμως που κάποιοι άνθρωποι με το καράβιτους έπλεαν εκεί κοντά στη στεριά, είδαν απο το καράβι το ελάφι, σημάδεψαν με ένα βέλος κ το πέτυχαν. Κ εκείνο καθώς πέθαινε είπε: "αλίμονο, απο τη στεριά φοβόμουν, αλλα απο τη θάλασσα βρήκα το χαμό!".

Συνήθως ο εχθρός χτυπάει εκεί όπου δέν υπάρχει προφύλαξη κ όχι εκεί όπου περιμένει κανείς.