Αισώπου Μύθοι/Ζεύς και πίθος αγαθών

Από Βικιθήκη
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτησηΖεὺς καὶ πίθος ἀγαθῶνΖεὺς ἐν πίθῳ τὰ ἀγαθὰ πάντα συγκλείσας ἀφῆκε παρὰ ἀνθρώπῳ τινί. Ὁ δὲ λίχνος ἄνθρωπος εἰδέναι θέλων τί ἐστιν ἐν αὐτῷ, τὸ πῶμα ἐκίνησε· πάντα δὲ ἐπετάσθησαν πρὸς τοὺς θεούς. Ὅτι τοῖς ἀνθρώποις ἐλπὶς μόνη σύνεστι τῶν πεφευγότων ἀγαθῶν ἐγγυωμένη δώσειν.

(variant version from Chambry's first edition)

Ζεὺς καὶ πίθος ἀγαθῶν

Ζεὺς ἐν πίθῳ τὰ ἀγαθὰ πάντα ἐγκατακλείσας ἀφῆκεν παρὰ ἀνθρώπῳ τινί. Ὁ δὲ ἀκρατὴς ὢν εἰδέναι ἠθέλησεν τίνα εἰσὶν ἐν αὐτῷ, καὶ ἀφελὼν τὴν σφραγῖδα καὶ ἀποκαλύψας τὸ ἀγγεῖον, πάντα ὅσα ἦν ἔνδον ἐξέφυγεν· μόνη δὲ ἡ ἐλπὶς ὑπελείφθη καὶ διὰ τοῦτο τοῖς ἀνθρώποις ἐστὶ παραμόνιμος.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Ο Δίας όλα τα καλά τα έκλεισε σε ένα πιθάρι κ το άφησε σε έναν άνθρωπο να το φυλάει. Ο άνθρωπος είχε περιέργεια να δεί τί είχε μέσα το πιθάρι, κ το ξεσκέπασε λίγο για να δεί τί έχει μέσα. Τότε όλα τα καλά που είχε μέσα πετάξανε κ φύγανε - ο άνθρωπος αμέσως το καπάκωσε πάλι, αλλα πρόλαβαν κ φύγανε - μόνο η ελπίδα δέν πρόλαβε να φύγει. Γι' αυτό λένες πως όλα τα καλά χάνονται απο τους ανθρώπους, μόνο η ελπίδα δέν χάνεται ποτέ!

(παραλλαγή, μάλλον πιό πρωτόγονη μορφή, του μύθου της Πανδώρας).