Αισώπου Μύθοι/Λέων και άρκτος και αλώπηξ

Από Βικιθήκη
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτησηΛέων καὶ ἄρκτος καὶ ἀλώπηξΛέων καὶ ἄρκτος, ἐλάφου νεβρὸν εὑρόντες, περὶ τούτου ἐμάχοντο. Δεινῶς δὲ ὑπ᾿ ἀλλήλων διατεθέντες, ἐπειδὴ ἐσκοτώθησαν, ἡμιθανεῖς ἔκειντο. Ἀλώπηξ δὲ παριοῦσα, ὡς ἐθεάσατο τοὺς μὲν παρειμένους, τὸν δὲ νεβρὸν ἐν μέσῳ κείμενον, ἀραμένη αὐτόν, διὰ μέσων αὐτῶν ἀπηλλάττετο. Ὁι δὲ ἐξαναστῆναι μὴ δυνάμενοι ἔφασαν· «Ἄθλιοι ἡμεῖς, εἴ γε ἀλώπεκι ἐμοχθοῦμεν.» Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι εὐλόγως ἐκεῖνοι ἄχθονται οἳ τῶν ἰδίων πόνων τοὺς τυχόντας ὁρῶσι τὰς ἐπικαρπίας ἀποφερομένους.

(variant version from Chambry's first edition)

Λέων καὶ ἄρκτος

Λέων καὶ ἄρκτος, ὁμοῦ νεβρῷ περιτυχόντες, περὶ τούτου ἐμάχοντο. Δεινῶς οὖν ὑπ᾿ ἀλλήλων διατεθέντες, ὡς ἐκ τῆς πολλῆς μάχης καὶ σκοτοδινιᾶσαι, ἀπαυδήσαντες ἔκειντο. Ἀλώπηξ δὲ κύκλῳ περιιοῦσα, πεπτωκότας αὐτοὺς ἰδοῦσα καὶ τὸν νεβρὸν ἐν τῷ μέσῳ κείμενον, διὰ μέσου ἀμφοῖν διαδραμοῦσα καὶ τοῦτον ἁρπάσασα, φεύγουσα ᾤχετο. Οἱ δὲ βλέποντες μὲν αὐτήν, μὴ δυνάμενοι δὲ ἀναστῆναι· Δείλαιοι ἡμεῖς, εἶπον, ὅτι δι᾿ ἀλώπεκα ἐμοχθοῦμεν.
Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι ἄλλων κοπιώντων ἄλλοι κερδαίνουσιν.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Ένα λιοντάρι κ μιά αρκούδα βγήκαν στο κυνήγι κ κατάφεραν να σκοτώσουν ένα ελαφάκι. Τότε αρχίσανε να μάχονται μεταξύτους ποιός θα πάρει το ελαφάκι. Χτυπηθήκανε, δαγκωθήκανε, τόσο πολύ που πέσανε καί οι δύο κάτω εξαντλημένοι, τραυματισμένοι, ματωμένοι, λιπόθυμοι. Έρχεται τότε μιά αλεπού, βλέπει το λιοντάρι κ την αρκούδα σε αυτήν την άθλια κατάσταση, είδε κ το ελαφάκι ανάμεσάτους, κ κατάλαβε τί συνέβη. Αρπάζει τότε η αλεπού το ελαφάκι κ φεύγει.

Το λιοντάρι κ η αρκούδα είδανε την αλεπού, αλλα ήταν σε τέτοια κακά χάλια που δέν μπορούσαν να κουνηθούν ωστε να την εμποδίσουν. Κ τότε είπαν: "κρίμα σε μάς, τόσα που τραβήξαμε για χάρη της αλεπούς!".

Υπάρχει μιά αγγλική παροιμία: two dogs fight for a bone, and a third one runs away with it.
Άν υποθέσουμε οτι το λιοντάρι με την αρκούδα μοίραζαν μεταξύτους το ελαφάκι, ούτε εκείνο θα έχαναν, ούτε μεταξύτους θα πληγιάζονταν.