Αισώπου Μύθοι/Ερμής και αγαλματοποιός

Από Βικιθήκη
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτησηἙρμῆς καὶ ἀγαλματοποιόςἙρμῆς βουλόμενος γνῶναι ἐν τίνι τιμῇ παρὰ ἀνθρώποις ἐστίν, ἧκεν ἀφομοιωθεὶς ἀνθρώπῳ εἰς ἀγαλματοποιοῦ ἐργαστήριον. Καὶ θεασάμενος Διὸς ἄγαλμα ἐπυνθάνετο πόσου. Εἰπόντος δὲ αὐτοῦ ὅτι δραχμῆς, γελάσας ἠρώτα τὸ τῆς Ἥρας πόσου. Εἰπόντος δὲ ἔτι μείζονος, θεασάμενος καὶ αὑτοῦ ἄγαλμα ὑπέλαβεν ὅτι αὐτόν, ἐπειδὴ καὶ ἄγγελός ἐστι καὶ ἐπικερδής, περὶ πολλοῦ ποιοῦνται οἱ ἄνθρωποι. Διόπερ ἐπυνθάνετο ὁ Ἑρμῆς πόσου, καὶ ὁ ἀγαλματογλύφος ἔφη· Ἀλλ᾿ ἐὰν τούτους ἀγοράσῃς, τοῦτόν σοι προσθήκην δώσω. Πρὸς ἄνδρα κενόδοξον ἐν οὐδεμίᾳ μοίρᾳ παρὰ τοῖς ἄλοις ὄντα ὁ λόγος ἁρμόζει.

(variant version from Chambry's first edition

Ἑρμῆς καὶ ἀγαλματοποιός

Ἑρμῆς γνῶναι βουλόμενος ἐν τίνι τιμῇ παρ᾿ ἀνθρώποις ἐστίν, ἧκεν εἰς ἀγαλματοποιοῦ, ἑαυτὸν εἰκάσας ἀνθρώπῳ, καὶ θεασάμενος ἄγαλμα τοῦ Διὸς ἠρώτα πόσου τις αὐτὸ πρίασθαι δύναται. Τοῦ δὲ εἰπόντος δραχμῆς, γελάσας πόσου τὸ τῆς Ἥρας ἔφη. Εἰπόντος δὲ πλείονος, ἰδὼν καὶ τὸ ἑαυτοῦ ἄγαλμα, καὶ νομίσας ὡς, ἐπειδὴ ἄγγελός ἐστι θεῶν καὶ κερδῷος, πολὺν αὐτοῦ παρὰ τοῖς ἀνθρώποις εἶναι τὸν λόγον, ἤρετο περὶ αὐτοῦ. Ὁ δ᾿ ἀγαλματοποιὸς ἔφη· Ἐὰν τούτους ὠνήσῃ, καὶ τοῦτον προσθήκην σοι δίδωμι.
Ὁ μῦθος πρὸς ἄνδρα κενόδοξον οὐδεμίᾳ παρ᾿ ἄλλοις ὄντα τιμῇ.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Ο θεός Ερμής για να διαπιστώσει πόσο τον εκτιμούν οι άνθρωποι, πήρε ανθρώπινη μορφή κ πήγε στο κατάστημα ενός αγαλματοποιού, τάχα για να αγοράσει ένα άγαλμα για το σπίτιτου. Είδε εκεί ένα αγαλματάκι του Δία κ ρωτάει: πόσο κάνει αυτό; - μία δραχμή, του απάντησε ο αγαλματοποιός. (Μία δραχμή στην αρχαιότητα ήταν ένα μέσο μεροκάματο). Γέλασε ο Ερμής, όχι οτι ένα μεροκάματο είναι ευτελές ποσό, αλλα κ του κορυφαίου των θεών το άγαλμα να κοστίζει μόνο τόσο; Έπειτα έδειξε ένα αγαλματάκι της Ήρας κ ρώτησε: αυτό πόσο κάνει; - Αυτό είναι πιό ακριβό απο του Δία, απάντησε ο αγαλματοποιός. Πρίν ρωτήσει για το δικότου άγαλμα ο Ερμής ήθελε να μάθει τιμές για αγάλματα άλλων θεών, για να έχει μέτρο σύγκρισης. Πίστευε πως το δικότου άγαλμα θα είναι πολύ ακριβότερο έχοντας μεγαλύτερη ζήτηση, αφού αυτός, ο Ερμής, είναι αγγελιαφόρος των θεών κ κερδώος, ο θεός που φέρνει κέρδη. Έπειτα λοιπόν ρώτησε για ένα άγαλμα που παρίστανε τον εαυτότου, τον Ερμή: αυτό πόσο κάνει; - άν πάρεις τα άλλα δύο (του Δία κ της Ήρας), αυτό σου το δίνω τζάμπα, απάντησε ο αγαλματοποιός!

Οι άνθρωποι συχνά νομίζουν οτι το πιό πολύτιμο πράγμα είναι τα κέρδη κ οι καλές ειδήσεις, κ έτσι ξεχνούν οτι αυτά όπως κ κάθε τί στη ζωή εξαρτάται απο κάποιο ανώτερο πνεύμα. Στο βαθμό που υπάρχει ευσέβεια στον κόσμο, η κοινωνία συλλογικά τιμά τον ανώτερο κύριο των δυνάμεων, όπως τον αντιλαμβάνεται η κάθε θρησκεία. Κ πολύ συχνά τιμούν τη δύναμη του Θεού περισσότερο απο τον Θεό που έχει τη δύναμη, όπως είναι η Ήρα που προσωποποιεί τη δύναμη του Δία.