Αισώπου Μύθοι/Δάμαλις και βούς

Από Βικιθήκη
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτησηΔάμαλις καὶ βοῦςΔάμαλις βοῦν ὁρῶσα ἐργαζόμενον ἐταλάνιζεν αὐτὸν ἐπὶ τῷ κόπῳ. Ἐπειδὴ δὲ ἑορτὴ κατέλαβε, τὸν βοῦν ἀπολύσαντες, τὴν δάμαλιν ἐκράτησαν τοῦ σφάξαι. Ἰδὼν δὲ ὁ βοῦς ἐμειδίασε καὶ πρὸς αὐτὴν εἶπεν· " Ὦ δάμαλις, διὰ τοῦτο ἤργεις διότι ἔμελλες ἀρτίως τυθῆναι".

Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι τὸν ἀργοῦντα κίνδυνος μένει.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Μιά νεαρή αγελάδα βλέποντας ένα βόδι που εργαζόταν σκληρά το έλεγε καημένο κ κακόμοιρο: "εσύ τραβάς το αλέτρι, το κάρο, ενώ εγώ δέν κάνω καμιά δουλειά, μόνο τρώω κ αναπαύομαι". Ήρθε όμως ο καιρός μιάς εορτής, κ τότε, σταματώντας τις δουλειές, έλυσαν το βόδι, κ την δαμάλα (νεαρή αγελάδα) την πήραν να την θυσιάσουν, κι εκείνη έσκουζε κ θρηνούσε. Τότε το βόδι της είπε: "κατάλαβες γιατί μόνο έτρωγες κ δέν δούλευες; Επειδή για θυσία σε προόριζαν!".