Αισώπου Μύθοι/Κάμηλος και Ζεύς

Από Βικιθήκη
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτησηΚάμηλος καὶ ΖεύςΚάμηλος θεασαμένη ταῦρον ἐπὶ τοῖς κέρασιν ἀγαλλόμενον, φθονήσασα αὐτῷ, ἐβουλήθη καὶ αὐτὴ τῶν ἴσων ἐφικέσθαι. Διόπερ παραγενομένη πρὸς τὸν Δία, τούτου ἐδέετο, ὅπως αὐτῇ κέρατα προσνείμῃ. Καὶ ὁ Ζεὺς ἀγανακτήσας κατ᾿ αὐτῆς, εἴγε μὴ ἀρκεῖται τῷ μεγέθει τοῦ σώματος καὶ τῇ ἰσχύι, ἀλλὰ καὶ περισσοτέρων ἐπιθυμεῖ, οὐ μόνον αὐτῇ κέρατα οὐ προσέθηκεν, ἀλλὰ καὶ μέρος τι τῶν ὤτων ἀφείλετο. Οὕτω πολλοὶ διὰ πλεονεξίαν τοῖς ἄλλοις ἐποφθαλμιῶντες λανθάνουσι καὶ τῶν ἰδίων στερούμενοι.

(variant version from Chambry's first edition)

Κάμηλος καὶ Ζεύς

Ὁ Ζεὺς δέ ποτε αἰτούσῃ τῇ καμήλῳ
κέρατα ἔχειν καὶ τοιαῦτα λεγούσῃ·
Λύπη μοι πολλὴ ὑπάρχει διὰ τοῦτο,
οὐκ ἐπέδωκεν, ἀλλά γε καὶ τῶν ὤτων
ἀπεστέρησε πολλὰ αὐτὸς χολήσας.
Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι ὁ ἔχων τι ἀρκείσθω ἐπ᾿ ἐκείνῳ καὶ πλείω μὴ ζητείτω, ἵνα μὴ καὶ ὃ ἔχει ἀπολέσῃ.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Η καμήλα ζήλευε τον ταύρο που καμάρωνε με τα κέρατάτου, κ ζήτησε ακρόαση απο τον Δία για να αποκτήσει κ αυτή κέρατα. Ο Δίας θύμωσε: "δέν σου φτάνει που σου έδωσα τόσο μέγεθος κ δύναμη;", κ όχι μόνο κέρατα δέν της έδωσε, αλλα της κόντυνε και τα αυτιά.

Γι' αυτό, λένε, η καμήλα έχει κοντά αυτιά.