Αισώπου Μύθοι/Νοσών και ιατρός

Από Βικιθήκη
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτησηΝοσῶν καὶ ἰατρόςΝοσῶν τις καὶ ἐπερωτώμενος ὑπὸ τοῦ ἰατροῦ πῶς διετέθη, ἔλεγε πλέον τοῦ δέοντος ἱδρωκέναι. Ὁ δὲ ἔφη· Ἀγαθὸν τοῦτο. Ἐκ δευτέρου δὲ ἐρωτώμενος πῶς ἔχοι, ἔφη φρίκῃ συνεχόμενος διατετινάχθαι. Ὁ δέ· Καὶ τοῦτο, ἔφη, ἀγαθόν. Τὸ δὲ τρίτον ὡς παρεγένετο καὶ ἐπηρώτα αὐτὸν περὶ τῆς νόσου, διαῤῥοίᾳ περιπεπτωκέναι ἔφασκε. Κἀκεῖνος ἀγαθὸν καὶ τοῦτο φήσας ἀπηλλάγη. Τῶν δὲ οἰκείων τινὸς παραγενομένου πρὸς αὐτὸν καὶ πυνθανομένου πῶς ἔχοι, ἔφη πρὸς αὐτόν· Ἐγώ σοι ὑπὸ τῶν ἀγαθῶν ἀπόλωλα.
Οὕτω πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων ἐπὶ τούτοις ὑπὸ τῶν πέλας μακαρίζονται τῇ ἔξωθεν οἰήσει, ἐφ᾿ οἷς αὐτοὶ παρ᾿ ἑαυτοῖς τὰ μάλιστα δυσφοροῦσιν.

(variant version from Chambry's first edition)

Νοσῶν καὶ ἰατρός

Νοσῶντι ὁ ἰατρός· Πῶς ἔχεις; ἔφη.
Φρίκη σφοδρά με τὸν τάλανα κατέχει
καὶ τετάραγμαι ὑπ᾿ αὐτῆς οὐ μετρίως.
Ὁ δὲ πρὸς τοῦτον ἀγαθὸν εἶναι λέγει.
Ἐπερωτήσας δὲ πάλιν ἐκ δευτέρου
ὁ ἰατρός Πῶς ἔχεις; τὸν ἀσθενοῦντα,
Θερμῇ, ἔφησε, περιπεσὼν κακίστῃ,
κεῖμαι ὑπ᾿ αὐτῆς δεινῶς τεταραγμένος.
Κἀκεῖνος πάλιν ἀγαθὸν ἔφη τοῦτο.
Καὶ τῶν οἰκείων εἶτά τις ἐρωτήσας
Πῶς ἔχεις, ὦ ἄδελφε φίλε; ῥωννύου,
ὁδέ· Ἀπόλλυμαι ἐν ἀγαθοῖς ἔφη.
Τοῦτο δηλοῖ ὅτι οὓς παραμυθέοντας ἔθος τυγχάνει ψευδεῖς τοὺς πάσχοντας παρηγορεῖν λόγοις.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Ένας γιατρός εξέταζε έναν ασθενή: τί συμπτώματα έχεις; - ιδρώνω υπερβολικά! -Ά,λέει ο γιατρός, αυτό είναι καλό, το σώμα αντιδρά. Άλλο κανένα σύμπτωμα; - έχω πολύ πυρετό! - Ά, κι αυτό είναι καλό, το σώμα παλεύει! Άλλο κανένα σύμπτωμα; - έχω κ διάρροια! - Ά, κι αυτό είναι καλό, το σώμα αποβάλλει τοξίνες. Άλλο τίποτε; - Έχω φοβερό ρίγος! - Ά, αυτό είναι καλό σύμπτωμα!

Αφού έκανε τη διάγνωσήτου ο γιατρός, έφυγε. Έρχεται έπειτα ένας συγγενής κ ρωτάει τον άρρωστο: πώς πάς; - Απο τα πολλά καλά που έχω, κοντεύω να πεθάνω!