Αισώπου Μύθοι/Ιατρός και νοσών

Από Βικιθήκη
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτησηἸατρὸς καὶ νοσῶνἸατρὸς νοσοῦντα ἐθεράπευε. Τοῦ δὲ νοσοῦντος ἀποθανόντος, ἐκεῖνος πρὸς τοὺς ἐκκομίζοντας ἔλεγεν· Οὗτος ὁ ἄνθρωπος, εἰ οἴνου ἀπείχετο καὶ κλυστῆρσιν ἔχρητο, οὐκ ἂν ἐτεθνήκει. Τῶν δὲ παρόντων ὑπολαβών τις ἔφη· Ὦ βέλτιστε, οὐκ ἔδει σε ταῦτα νῦν λέγειν, ὅτε μηδὲν ὄφελός ἐστιν, ἀλλὰ τότε παραινεῖν, ὅτε τούτοις χρῆσθαι ἠδύνατο. Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι δεῖ τοὺς φίλους ἐν καιρῷ ἀνάγκης τὰς βοηθείας παρέχειν καὶ μὴ μετὰ τῶν πραγμάτων ἀπόγνωσιν κατειρωνεύεσθαι.

(This version was the primary selection in Chambry's first edition)
Ἰατρὸς καὶ νοσῶν

Ἰατρὸς ἐκκομιζομένῳ τινὶ τῶν οἰκείων ἐπακολουθῶν ἔλεγε πρὸς τοὺς προπέμποντας ὡς οὗτος ὁ ἄνθρωπος, εἰ οἴνου ἀπείχετο καὶ κλυστῆρσιν ἐχρήσατο, οὐκ ἂν ἀπέθανε. Τούτων δέ τις ὑποτυχὼν ἔφη· Ὦ οὗτος, ἀλλ᾿ οὐ νῦν σε ἔδει ταῦτα λέγειν, ὅτε οὐδὲν ὄφελος, τότε δὲ παραινεῖν, ὅτε καὶ χρῆσθαι ἠδύνατο.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Ένας γιατρός φρόντιζε, "κούραρε" έναν άρρωστο. Ο άρρωστος όμως πέθανε κ του κάνανε εκφορά, δηλαδή τον βγάζανε απο το σπίτι για να τον θάψουνε. Τότε ο γιατρός προς τους κηδεύοντες έλεγε: "αυτός ο άνθρωπος, άν σταματούσε εντελώς να πίνει κρασί κ άν έκανε κλύσματα, δέν θα είχε πεθάνει". Μαντεύετε τί του απάντησαν:
"Μεγάλε, αυτά καλά θα ήτανε να τα εφάρμοζες όταν ο άνθρωπος ζούσε. Τώρα, οι συμβουλέςσου δέν μας ωφελούν".