Αισώπου Μύθοι/Ξύλα και ελαία

Από Βικιθήκη
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτησηΞύλα καὶ ἐλαίαΞύλα ποτὲ ἐπορεύθη τοῦ χειροτονῆσαι ἐφ᾿ ἑαυτῶν βασιλέα καὶ εἶπαν τῇ ἐλαίᾳ· Βασίλευσον ἐφ᾿ ἡμῶν. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἡ ἐλαία· Ἀφεῖσα τὴν πιότητά μου ἣν ἐδόξασεν ἐν ἐμοὶ ὁ θεὸς καὶ οἱ ἄνθρωποι, πορευθῶ ἄρχειν τῶν ξύλων; Καὶ εἶπαν τὰ ξύλα τῇ συκῇ· Δεῦρο, βασίλευσον ἐφ᾿ ἡμῶν. Καὶ εἶπεν αὐτὴ ἡ συκῆ· Ἀφεῖσα τὴν γλυκύτητά μου καὶ τὸ γέννημά μου τὸ ἀγαθόν, πορευθῶ τοῦ ἄρχειν τῶν ξύλων; Καὶ εἶπαν τὰ ξύλα πρὸς τὴν ῥάμνον· Δεῦρο, βασίλευσον ἐφ᾿ ἡμῶν. Καὶ εἶπεν ἡ ῥαμνος πρὸς τὰ ξύλα· Εἰ ἐν ἀληθείᾳ ὑμεῖς χρίετέ με εἰς βασιλέα ἐφ᾿ ὑμῶν, δεῦτε ὑπόστητε ἐν τῇ σκέπῃ μου· καὶ εἰ μή, ἐξέλθοι πῦρ ἐκ τῆς ῥάμνου καὶ καταφάγοι τὰς κέδρους τοῦ Λιβάνου.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Τα δέντρα θέλησαν να χειροτονήσουν έναν βασιλιά από ανάμεσάτους. Πήγανε πρώτα στην ελιά και της λένε: «γίνε ο βασιλιάς όλων των δέντρων!». Η ελιά τους απάντησε: «να αφήσω την παχύτητα του καρπούμου που είναι τόσο πολύτιμη για τους ανθρώπους και για τον Θεό ακόμη, για να πάω να εξουσιάζω τα φυτά; Ευχαριστώ, αλλα δέν μπορώ.

Έπειτα πήγανε στη συκιά και της λένε «γίνε ο βασιλιάς όλων των δέντρων!». Η συκιά τους απάντησε: «να αφήσω τον ωραίομου καρπό και την τόση γλυκύτητα που παράγω, και να πάω να εξουσιάζω τα φυτά; Ευχαριστώ, αλλα δέν μπορώ. Εντέλει πήγανε και στη ράμνο. Η ράμνος (ακανθώδης θάμνος, επίσης λέγεται παλιουριά ή παλιούρι) ήταν το σύμβολο του άχρηστου. Της λένε: «θα καταδεχθείς να γίνεις βασιλιάς των δέντρων;» και απαντά η ράμνος: «αν μιλάτε σοβαρά ότι θέλετε να γίνω βασιλιάς των δέντρων, ελάτε όλα τα δέντρα, κάντε βαθειά υπόκλιση και μπείτε υπο τη σκέπημου. Αλλιώς θα βγάλω φωτιά και θα κάψω ακόμα και τους κέδρους τους Λιβάνου»!

Ο καλός και χρήσιμος άνθρωπος δέν ζητά εξουσία. Ακόμα και όταν του την προσφέρουν, δέν την θέλει, για να μήν περισπασθεί από το χρήσιμο έργο που παράγει για τον κόσμο.

Αντιθέτως, ο άχρηστος άνθρωπος αν βρεί έστω και μια μικρή ευκαιρία να εξουσιάσει, όχι μόνο το θέλει, αλλα και μετέρχεται κάθε μέσο προκειμένου να αποκτήσει την εξουσία: ακόμα και απειλεί να καταστρέψει και δέν νοιάζεται αν καταστραφεί ό,τι καλύτερο υπάρχει, προκειμένου να αποκτήσει ο ίδιος την εξουσία.