Αισώπου Μύθοι/Λύκος και ερωδιός

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αἰσώπου Μῦθοι
Λύκος καὶ ἐρωδιός


Λύκος καταπιὼν ὀστοῦν περιῄει τὸν ἰασόμενον αὐτὸν ζητῶν. Περιτυχὼν δὲ ἐρωδιῷ, τοῦτον παρεκάλει ἐπὶ μισθῷ τὸ ὀστοῦν ἐκβαλεῖν. Κἀκεῖνος καθεὶς τὴν ἑαυτοῦ κεφαλὴν εἰς τὴν φάρυγγα αὐτοῦ τὸ ὀστοῦν ἐξέσπασε καὶ τὸν ὡμολογημένον μισθὸν ἀπῄτει. Ὁ δὲ ὑποτυχὼν εἶπεν· «Ὦ οὗτος, οὐκ ἀγαπᾷς ἐκ λύκου στόματος σώαν τὴν κεφαλὴν ἐξενεγκών, ἀλλὰ καὶ μισθὸν ἀπαιτεῖς;»

Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι μεγίστη παρὰ τοῖς πονηροῖς εὐεργεσίας ἀμοιβὴ τὸ μὴ προσαδικεῖσθαι ὑπ’ αὐτῶν.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Ένας λύκος έχαψε ένα κόκκαλο ολόκληρο το οποίο στάθηκε στο λαιμό του. Δεν μπορούσε να το βγάλει ούτε να το καταπιεί, γύριζε εδώ κι εκεί να βρεί κάποιον να τον θεραπεύσει. Βρήκε έναν ερωδιό, ποταμίσιο πουλί με μακρύ ράμφος και του λέει: «Άν μου βγάλεις το κόκκαλο απο το λαιμό θα σου δώσω μιά μεγάλη αμοιβή». Ανοίγει ο λύκος το στόμα του, βάζει ο ερωδιός το κεφάλι του μέσα στο στόμα του λύκου και με το ράμφος του έπιασε το κόκκαλο απο τον φάρυγγά του, το έβγαλε και ζήτησε την υποσχεθείσα αμοιβή. Ο λύκος απάντησε: «Έβγαλες το κεφάλι σου γερό μέσα απο το στόμα του λύκου, γίνεται μεγαλύτερη αμοιβή απο αυτό;»