Αισώπου Μύθοι/Γεωργός και παίδες αυτού

Από Βικιθήκη
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση


Γεωργὸς καὶ παῖδες αὐτοῦΓεωργός τις μέλλων καταλύειν τὸν βίον καὶ βουλόμενος τοὺς ἑαυτοῦ παῖδας πεῖραν λαβεῖν τῆς γεωργίας, προσκαλεσάμενος αὐτοὺς ἔφη· "Παῖδες ἐμοὶ, ἐγὼ μὲν ἤδη τοῦ βίου ὑπέξειμι, ὑμεῖς δ' ἅπερ ἐν τῇ ἀμπέλῳ μοι κέκρυπται ζητήσαντες, εὑρήσετε πάντα." Οἱ μὲν οὖν οἰηθέντες θησαυρὸν ἐκεῖ που κατορωρύχθαι, πᾶσαν τὴν τῆς ἀμπέλου γῆν μετὰ τὴν ἀποβίωσιν τοῦ πατρὸς κατέσκαψαν. Καὶ θησαυρῷ μὲν οὐ περιέτυχον, ἡ δὲ ἄμπελος καλῶς σκαφεῖσα πολλαπλασίονα τὸν καρπὸν ἀνέδωκεν.

Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι ὁ κάματος θησαυρός ἐστι τοῖς ἀνθρώποις.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Ένας αμπελουργός στα στερνάτου κάλεσε κοντάτου τα παιδιάτου κ τους είπε: "είναι ο καιρόςμου να φύγω απ' αυτήν τη ζωή. Όλα εκείνα που σας αφήνω κληρονομιά, είναι μέσα στο αμπέλι, άν ψάξετε θα τα βρείτε όλα". Τα παιδιάτου όλα ήταν αμάθευτα απο γεωργικές δουλειές, βαριόνταν να ασχοληθούν με τη γή. Σάν τους είπε όμως ο πατέραςτους οτι στο αμπέλι μέσα είναι κρυμμένη η κληρονομιά, αρχίσανε να σκάβουν προσδοκώντας να βρούν πολύτιμα πράγματα κ χρυσά νομίσματα• απο τέτοια δέν βρήκαν τίποτε, αλλα έμαθαν να σκάβουν, κ το αμπέλι που το σκάλιζαν απέδιδε πλούσιους καρπούς.

Αυτό θέλει να πεί οτι πραγματικός πλούτος δέν είναι τα χρυσά νομίσματα ή άλλα πολύτιμα αντικείμενα. Ο πραγματικός πλούτος είναι η εργασία. Γι' αυτό μιά παροιμία γνωστή στη Μικρασία κ στα Βαλκάνια λέει: "καλύτερα απλήρωτος να δουλεύεις, παρά απλήρωτος να κάθεσαι"• ή: "με τρελό μαζί να δουλεύεις, αλλα με τρελό μαζί να μήν κάθεσαι".