Αισώπου Μύθοι/Κολοιός και όρνεα

Από Βικιθήκη
Αἰσώπου Μῦθοι
Κολοιὸς καὶ ὄρνεα


Ζεὺς βουλόμενος βασιλέα ὀρνέων καταστῆσαι, προθεσμίαν αὐτοῖς ἔταξεν ἐν ᾗ παραγενήσονται πάντα, ὅπως τὸν ὡραιότατον πάντων καταστήσῃ ἐπ’ αὐτοῖς βασιλέα. Τὰ δὲ παραγενόμενα ἐπί τινα ποταμὸν ἀπενίζοντο. Κολοιὸς δέ, συνιδὼν ἑαυτὸν δυσμορφίᾳ περικείμενον, ἀπελθὼν καὶ τὰ ἀποπίπτοντα τῶν ὀρνέων πτερὰ συλλεξάμενος, ἑαυτῷ περιέθηκε καὶ προσεκόλλησε. Συνέβη οὖν ἐκ τούτου εὐειδέστερον πάντων γεγονέναι. Ἐπέστη οὖν ἡ ἡμέρα τῆς προθεσμίας καὶ ἦλθον πάντα τὰ ὄρνεα πρὸς τὸν Δία. Ὁ δὲ κολοιὸς ποικίλος γενόμενος ἧκε καὶ αὐτός. Τοῦ δὲ Διὸς μέλλοντος χειροτονῆσαι αὐτοῖς τὸν κολοιὸν βασιλέα διὰ τὴν εὐπρέπειαν, ἀγανακτήσαντα τὰ ὄρνεα, ἕκαστον τὸ ἴδιον αὐτοῦ πτερὸν ἀφείλετο. Οὕτω τε συνέβη αὐτῷ ἀπογυμνωθέντι κολοιὸν πάλιν γενέσθαι.

Οὕτω καὶ τῶν ἀνθρώπων οἱ χρεωφειλέται, μέχρι μὲν τὰ ἀλλότρια ἔχουσι χρήματα, δοκοῦσί τινες εἶναι, ἐπειδὰν δὲ αὐτὰ ἀποδώσωσιν, ὁποῖοι ἐξ ἀρχῆς ἦσαν εὑρίσκονται.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Ο Δίας ήθελε να χειροτονήσει έναν βασιλιά μεταξύ των πουλιών, γι' αυτό όρισε μια ημερομηνία να διαγωνιστούν και όποιο πουλί είναι το πιο όμορφο να γίνει ο βασιλιάς των πουλιών. Τότε τα πουλιά πήγανε σε έναν ποταμό και πλένονταν για να γίνουν πιο ευπαρουσίαστα για τον διαγωνισμό. Όπως είναι φυσικό, καθώς πλένονταν, τους έπεσαν μερικά φτερά από το κάθε πουλί. Η καλιακούδα τότε, ξέροντας ότι στον διαγωνισμό ομορφιάς θα έβγαινε η πιό άσχημη, πήγε και μάζεψε τα φτερά που πέσανε από τα άλλα πουλιά και τα κόλλησε επάνω της, και έτσι έγινε το πιο όμορφο από όλα τα πουλιά. Όταν μαζεύτηκαν τα πουλιά για τον διαγωνισμό ομορφιάς, ο Δίας είπε: την καλιακούδα θα ανακηρύξω βασιλέα των πουλιών, το βλέπετε όλοι ότι είναι το πιο όμορφο απο όλα τα πουλιά. Τότε όμως τα πουλιά, το καθένα γνώρισε το δικό του φτερό πάνω στην καλιακούδα, και φώναζαν: αυτό είναι δικό μου φτερό! από εμένα το πήρε! και πήγαινε κάθε πουλί έπαιρνε από την καλιακούδα το δικό του φτερό. Και έτσι σε ελάχιστη ώρα η καλιακούδα απογυμνώθηκε από τα ξένα πουλιά και φάνηκε όπως ήτανε, καλιακούδα.

Έτσι και πολλοί άνθρωποι με ξένα μέσα, δανεικά, κλεμμένα ή μαζεμένα από καταγής, αναδεικνύονται μέσα στην κοινωνία.