Αισώπου Μύθοι/Αλέκτορες δύο και αετός

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αἰσώπου Μῦθοι
Αἶξ καὶ ὄνος


Ἀλεκτόρων δύο μαχομένων περὶ θηλειῶν ὀρνίθων, ὁ εἷς τὸν ἕτερον κατετροπώσατο. Καὶ ὁ μὲν ἡττηθεὶς εἰς τόπον κατάσκιον ἀπιὼν ἐκρύβη· ὁ δὲ νικήσας εἰς ὕψος ἀρθεὶς καὶ ἐφ’ ὑψηλοῦ τοίχου στὰς μεγαλοφώνως ἐβόησε. Καὶ παρευθὺς ἀετὸς καταπτὰς ἥρπασεν αὐτόν. Ὁ δ’ ἐν σκότῳ κεκρυμμένος ἀδεῶς ἔκτοτε ταῖς θηλείαις ἐπέβαινε.

Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι Κύριος ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσι χάριν.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Δύο κόκορες σε ένα κοτέτσι κάνανε μάχη μεταξύ τους, όπως κάνουν όλα τα αρσενικά ζώα διεκδικώντας την επικράτεια του χώρου και τα θηλυκά. Ο ένας κόκορας νίκησε, οπότε ο νικημένος ταπεινωμένος πήγε σε μια σκοτεινή γωνιά και αποσύρθηκε. Ο νικητής ανέβηκε σε έναν υψηλό τοίχο και έκραζε μεγαλόφωνα. Τότε τον εντόπισε ένας αετός, όρμησε και τον άρπαξε. Ο νικημένος κόκορας δεν είχε πια ανταγωνιστή και είχε όλες τις κότες δικές του.