Αισώπου Μύθοι/Νυκτερίς και γαλαί

Από Βικιθήκη
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτησηΝυκτερὶς καὶ γαλαῖΝυκτερὶς ἐπὶ γῆς πεσοῦσα ὑπὸ γαλῆς συνελήφθη, καὶ μέλλουσα ἀναιρεῖσθαι περὶ σωτηρίας ἐδεῖτο. Τῆς δὲ φαμένης μὴ δύνασθαι αὐτὴν ἀπολῦσαι, φύσει γὰρ πᾶσι τοῖς πτηνοῖς πολεμεῖν, αὐτὴ ἔλεγεν οὐκ ὄρνις, ἀλλὰ μῦς εἶναι, καὶ οὕτως ἀφείθη. Ὕστερον δὲ πάλιν πεσοῦσα καὶ ὑφ᾿ ἑτέρας συλληφθεῖσα γαλῆς μὴ βρωθῆναι ἐδεῖτο. Τῆς δὲ εἰπούσης ἅπασιν ἐχθραίνειν μυσίν, αὐτὴ μὴ μῦς, ἀλλὰ νυκτερὶς ἔλεγεν εἶναι, καὶ πάλιν ἀπελύθη. Καὶ οὕτω συνέβη δὶς αὐτὴν ἀλλαξαμένην τὸ ὄνομα σωτηρίας τυχεῖν.
Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι δεῖ καὶ ἡμᾶς μὴ τοῖς αὐτοῖς ἀεὶ ἐπιμένειν, λογιζομένους ὡς οἱ τοῖς καιροῖς συμμετασχηματιζόμενοι πολλάκις τοὺς κινδύνους ἐκφεύγουσιν.

(variant version from Chambry's first edition)

Νυκτερὶς καὶ γαλαῖ

Νυκτερὶς ἐπὶ τῆς γῆς πεσοῦσα ὑπὸ γαλῆς συνελήφθη· μέλλουσα δὲ ἀναιρεῖσθαι παρεκάλει περὶ τῆς σωτηρίας. Τῆς δὲ λεγούσης ὡς οὐ δύναται αὐτὴν ἀπολῦσαι, φύσει γὰρ πάντας πολεμεῖ πτηνούς, ἔφησεν αὑτὴν μὴ ὄρνεον εἶναι, ἀλλὰ μῦν, καὶ οὕτως ἀφείθη. Ὕστερον δὲ πεσοῦσα πάλιν καὶ συλληφθεῖσα ὑπὸ ἑτέρας γαλῆς ἐδεῖτο ὅπως μὴ θύσῃ αὐτήν. Τῆς δὲ εἰπούσης ἅπασι τοῖς μυσὶ διεχθραίνειν, ἔλεγεν ἑαυτὴν μὴ μῦν εἶναι, ἀλλὰ νυκτερίδα, καὶ πάλιν ἀπελύθη. Οὕτω τε συνέβη αὐτῇ δὶς ἐναλλαξαμένῃ τὸ ὄνομα τῆς σωτηρίας περιγενέσθαι.
Ἀτὰρ οὖν καὶ ἡμᾶς δεῖ μὴ ἀεὶ τοῖς αὐτοῖς ἐπιμένειν λογιζομένους ὅτι οἱ τοῖς καιροῖς συμμετασχηματιζόμενοι πολλάκις καὶ τοὺς σφοδροὺς τῶν κινδύνων ἐκφεύγουσιν.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Οι νυχτερίδες κοιμούνται κρεμασμένες απο κλαδιά. Μιά νυχτερίδα εκεί που κοιμόνταν, έπεσε, κ την έπιασε μιά γάτα. "Λυπήσουμε, μή με φάς" παρακαλούσε η νυχτερίδα. "Δέν γίνεται να μή σε φάω", απάντησε η γάτα, ",γιατί όταν πιάσω πουλί, σε καμιά περίπτωση δέν το αφήνω". - "Μα δέν είμαι πουλί!" - "Τότε τί είσαι;" - "Ποντίκι είμαι" - "Ά, τότε εντάξει, δέν θα σε φάω", είπε η γάτα κ άφησε τη νυχτερίδα.
Αργότερα έτυχε η νυχτερίδα να πέσει στα χέρια μιάς άλλης γάτας, κ πάλι παρακαλούσε να μήν τη φάει. "Δέν γίνεται να σε αφήσω", έλεγε η γάτα, "γιατί δέν υπάρχει περίπτωση εγώ να πιάσω ποντίκι κ να μήν το φάω" - "Μα δέν είμαι ποντίκι!" - "τότε τί είσαι;" - "πετούμενο, νυχτερίδα είμαι" - "ά, τότε εντάξει, δέν θα σε φάω", είπε η γάτα, κ άφησε τη νυχτερίδα.
Έτσι η νυχτερίδα γλύτωσε καί απο τις δύο γάτες.