Αισώπου Μύθοι/Δέλφαξ και πρόβατα

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αἰσώπου Μῦθοι
Δέλφαξ καὶ πρόβατα


Ἔν τινι ποίμνῃ προβάτων δέλφαξ εἰσελθὼν ἐνέμετο. Καὶ δή ποτε τοῦ ποιμένος συλλαμβάνοντος αὐτόν, ἐκεκράγει τε καὶ ἀντέτεινε. Τῶν δὲ προβάτων αἰτιωμένων αὐτὸν ἐπὶ τῷ βοᾶν καὶ λεγόντων· «Ἡμᾶς μὲν συνεχῶς συλλαμβάνει καὶ οὐ κράζομεν,» ἔφη πρὸς ταῦτα· «Ἀλλ’ οὐχ ὅμοιά γε τῇ ὑμετέρᾳ ἡ ἐμὴ σύλληψις· ὑμᾶς γὰρ ἢ διὰ τὰ ἔρια ἀγρεύει ἢ διὰ τὸ γάλα, ἐμὲ δὲ διὰ τὰ κρέα.»

Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι εἰκότως ἐκεῖνοι ἀνοιμώζουσιν οἷς ὁ κίνδυνος οὐ περὶ χρημάτων ἐστίν, ἀλλὰ περὶ σωτηρίας.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Σε ένα κοπάδι προβάτων μέσα ο βοσκός έβαλε και ένα γουρουνάκι να βόσκει. Μια μέρα ήρθε ο βοσκός και παίρνει το γουρουνάκι, εκείνο άρχισε να σκούζει, να αντιστέκεται με κάθε τρόπο. Του λένε τα πρόβατα: «Τι σκούζεις έτσι; Εμάς κάθε μέρα μας παίρνει και δεν φωνάζουμε.» Τότε λέει το γουρουνάκι: «Εσάς σας παίρνει για μαλλί ή για γάλα, εμένα όμως με παίρνει για κρέας»