Αισώπου Μύθοι/Αλεκτρυόνες και πέρδιξ

Από Βικιθήκη
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτησηἈλεκτρυόνες καὶ πέρδιξἈλεκτρυόνας τις ἐπὶ τῆς οἰκίας ἔχων, ὡς περιέτυχε πέρδικι τιθασῷ πωλουμένῳ, τοῦτον ἀγοράσας ἐκόμισεν οἴκαδε ὡς συντραφησόμενον. Τῶν δὲ τυπτόντων αὐτὸν καὶ ἐκδιωκόντων, ὁ πέρδιξ ἐβαρυθύμει, νομίζων διὰ τοῦτο αὐτὸν καταφρονεῖσθαι ὅτι ἀλλόφυλός ἐστι. Μικρὸν δὲ διαλιπών, ὡς ἐθεάσατο τοὺς ἀλεκτρυόνας πρὸς ἑαυτοὺς μαχομένους καὶ οὐ πρότερον ἀποστάντας πρὶν ἢ ἀλλήλους αἱμάξαι, ἔφη πρὸς ἑαυτόν: "Ἀλλ' ἔγωγε οὐκέτι ἄχθομαι ὑπ' αὐτῶν τυπτόμενος: ὁρῶ γὰρ αὐτοὺς οὐδὲ αὑτῶν ἀπεχομένους."

Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι ρᾴδιον φέρουσι τὰς τῶν πέλας ὕβρεις οἱ φρόνιμοι, ὅταν ἴδωσιν αὐτοὺς μηδὲ τῶν οἰκείων ἀπεχομένους.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Ένας άνθρωπος είχε στο σπίτιτου κοκόρια, μιά μέρα είδε που πουλούσαν μιά πέρδικα ήμερη κ την αγόρασε την έβαλε μαζί με τα κοκόριατου. Τα κοκόρια την χτυπούσαν την πέρδικα με το ράμφοςτους κ την έδιωχναν, κ η πέρδικα στενοχωριόταν πολύ σκεπτόμενη "με διώχνουν επειδή είμαι διαφορετική". Ύστερα είδε τα κοκόρια να μάχονται μεταξύτους κ να μή σταματούν παρα μόνο όταν ματώσουν. Τότε η πέρδικα είπε: "δέν στενοχωριέμαι που με χτυπούν, αφού αυτοί μεταξύτους ακόμη χειρότερα χτυπιούνται!"