Αισώπου Μύθοι/Αλεκτρυόνες και πέρδιξ

Από Βικιθήκη
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτησηἈλεκτρυόνες καὶ πέρδιξἈλεκτρυόνας τις ἐπὶ τῆς οἰκίας ἔχων, ὡς περιέτυχε πέρδικι τιθασῷ πωλουμένῳ, τοῦτον ἀγοράσας ἐκόμισεν οἴκαδε ὡς συντραφησόμενον. Τῶν δὲ τυπτόντων αὐτὸν καὶ ἐκδιωκόντων, ὁ πέρδιξ ἐβαρυθύμει, νομίζων διὰ τοῦτο αὐτὸν καταφρονεῖσθαι ὅτι ἀλλόφυλός ἐστι. Μικρὸν δὲ διαλιπών, ὡς ἐθεάσατο τοὺς ἀλεκτρυόνας πρὸς ἑαυτοὺς μαχομένους καὶ οὐ πρότερον ἀποστάντας πρὶν ἢ ἀλλήλους αἱμάξαι, ἔφη πρὸς ἑαυτόν: "Ἀλλ' ἔγωγε οὐκέτι ἄχθομαι ὑπ' αὐτῶν τυπτόμενος: ὁρῶ γὰρ αὐτοὺς οὐδὲ αὑτῶν ἀπεχομένους."

Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι ρᾴδιον φέρουσι τὰς τῶν πέλας ὕβρεις οἱ φρόνιμοι, ὅταν ἴδωσιν αὐτοὺς μηδὲ τῶν οἰκείων ἀπεχομένους.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Ένας άνθρωπος είχε στο σπίτιτου κοκόρια, μιά μέρα είδε που πουλούσαν μιά πέρδικα ήμερη κ την αγόρασε την έβαλε μαζί με τα κοκόριατου. Τα κοκόρια την χτυπούσαν την πέρδικα με το ράμφοςτους κ την έδιωχναν, κ η πέρδικα στενοχωριόταν πολύ σκεπτόμενη "με διώχνουν επειδή είμαι διαφορετική". Ύστερα είδε τα κοκόρια να μάχονται μεταξύτους κ να μή σταματούν παρα μόνο όταν ματώσουν. Τότε η πέρδικα είπε: "δέν στενοχωριέμαι που με χτυπούν, αφού αυτοί μεταξύτους ακόμη χειρότερα χτυπιούνται!"