Αισώπου Μύθοι/Ζεύς και χελώνη

Από Βικιθήκη
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτησηΖεὺς καὶ χελώνηΖεὺς γαμῶν πάντα τὰ ζῷα εἱστία. Μόνης δὲ χελώνης ὑστερησάσης, διαπορῶν τὴν αἰτίαν, τῇ ὑστεραίᾳ ἐπυνθάνετο αὐτῆς διὰ τά μόνη ἐπὶ τὸ δεῖπνον οὐκ ἦλθε. Τῆς δὲ εἰπούσης· Οἶκος φίλος, οἶκος ἄριστος, ἀγανακτήσας κατ᾿ αὐτῆς παρεσκεύασεν αὐτὴν τὸν οἶκον αὐτὸν βαστάζουσαν περιφέρειν. Οὕτω πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων αἱροῦνται μᾶλλον λιτῶς οἰκεῖν ἢ παρ᾿ ἄλλοις πολυτελῶς διαιτᾶσθαι.

(variant version from Chambry's first editeion)

Ζεὺς καὶ χελώνη

Ζεὺς γάμους τελῶν πάντα τὰ ζῷα εἱστία· Μόνης δὲ τῆς χελώνης ὑστερησάσης, διαπορῶν τὴν αἰτίαν τῆς ὑστερήσεως, ἐπυνθάνετο αὐτῆς τίνος χάριν αὐτὴ ἐπὶ τὸ δεῖπνον οὐ παρεγένετο. Τῆς δὲ εἰπούσης· Οἶκος φίλος, οἶκος ἄριστος, ἀγανακτήσας κατ᾿ αὐτῆς κατεδίκασε τὸν οἶκον βαστάζουσαν περιφέρειν.
Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι οἱ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων αἱροῦνται μᾶλλον λιτῶς παρ᾿ ἑαυτοῖς ζῆν ἢ παρ᾿ ἄλλοις πολυτελῶς.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Μιά φορά που ο Δίας έκανε γάμο, κάλεσε όλα τα ζώα κ πήγανε. Μόνο η χελώνα δέν πήγε. Την άλλη μέρα ο Δίας ρώτησε το γιατί, κ η χελώνα απάντησε "Οἶκος φίλος, οἶκος ἄριστος". Αυτή ήταν μιά αρχαία ελληνική παροιμία που θα πεί επι λέξει "σπίδι δικό, σπίτι το καλύτερο", αντίστοιχη του "σπίτιμου σπιτάκιμου", στα αγγλικά "home, sweet home" ή "east or west, home is best". Ο Δίας θύμωσε με αυτό κ την υποχρέωσε στο εξής να κουβαλάει το σπίτιτης μαζίτης πάντα.

Γι' αυτό η χελώνα κουβαλάει το σπίτιτης μαζίτης όπου κι άν πάει.