Αισώπου Μύθοι/Γεωργός και όφις υπό κρύους πεπηγώς

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αἰσώπου Μῦθοι
Γεωργὸς καὶ ὄφις ὑπὸ κρύους πεπηγώς


Γεωργός τις χειμῶνος ὥρᾳ ὄφιν εὑρὼν ὑπὸ κρύους πεπηγότα, τοῦτον ἐλεήσας καὶ λαβὼν ὑπὸ κόλπον ἔθετο. Θερμανθεὶς δὲ ἐκεῖνος καὶ ἀναλαβὼν τὴν ἰδίαν φύσιν ἔπληξε τὸν εὐεργέτην καὶ ἀνεῖλε· θνῄσκων δὲ ἔλεγε· «Δίκαια πάσχω, τὸν πονηρὸν οἰκτείρας.»

Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι ἀμετάθετοί εἰσιν αἱ πονηρίαι, κἂν τὰ μέγιστα φιλανθρωπεύωνται.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Κάποιος γεωργός μέσα στον χειμώνα είδε ένα φίδι που βρισκόταν παγωμένο, επειδή το λυπήθηκε το έβαλε στον κόρφο του. Το δε φίδι αφού ζεστάθηκε και πράτοντας σύμφωνα με την φύση του, δάγκωσε τον άνθρωπο που το ζέστανε· και ο γεωργος πεθαίνοντας είπε: «Καλά να πάθω, αφού ελέησα κάποιον κακό.»

Η ιστορία αυτή θέλει να μας πει ότι οι κακοί άνθρωποι δεν αλλάζουν συμπεριφορά, όσο και να τους ευεργετήσεις.