Εθνικόν Ημερολόγιον του Έτους 1891

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἐθνικὸν Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1891


ΚΩΝΣΤ. Φ. ΣΚΟΚΟΥ

ΕΘΝΙΚΟΝ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟΝ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ και ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
1891
Imerologion Skokou 1890, p.1.jpg

ΕΤΟΣ ΕΚΤΟΝ

ΤΗι ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑι ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΛΟΓΟΓΡΑΦΩΝ
[Μετ’ εἰκόνων]
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
1890

Ἑορτολόγιον....................................................................................................................................................................................................................................................0005–20

Ε. Χατζηπέτρος....................................................................................................................................................................................................................................................000016α

Οἱ Βρυκόλακες τοῦ μεσαιῶνος....................................................................................................................................................................................................................................................0021–28

Μωσαϊκόν....................................................................................................................................................................................................................................................0000028

Τὸ σήμαντρο τοῦ μοναστηρίου....................................................................................................................................................................................................................................................0029–31

Ἡ ἰδέα τοῦ καλοῦ παρὰ Πλάτωνι....................................................................................................................................................................................................................................................0032–39

Α. Σινόπουλος....................................................................................................................................................................................................................................................000032α

Συζυγικαὶ τρυφερότητες....................................................................................................................................................................................................................................................0000039

Παλῃὸ τραγοῦδι τοῦ νέου καιροῦ....................................................................................................................................................................................................................................................0040–47

Σκόρπια φύλλα....................................................................................................................................................................................................................................................0000047

Σκέψεις Μισανθρώπου....................................................................................................................................................................................................................................................0048–49

Ι. Ἀντωνιάδης....................................................................................................................................................................................................................................................000048α

Ἀφίλητη, παραλείπεται λόγω πνευματικών δικαιωμάτων του συγγραφέα Γεωργίου Δροσίνη τα οποία λήγουν την 1η Ιανουαρίου 2022....................................................................................................................................................................................................................................................0000049

"Τὰ ἔξοδα εἰς βάρος τοῦ δημοσίου"....................................................................................................................................................................................................................................................0050–56

Εἰς τὴν Ἰταλίαν....................................................................................................................................................................................................................................................0000056

Ἀναμνήσεις ἐκ τῆς θαλάσσης....................................................................................................................................................................................................................................................0057–71

Δὲν εἶνε…....................................................................................................................................................................................................................................................0000071

Ἡ Ἐλαία....................................................................................................................................................................................................................................................0072–73

Μανουὴλ Κομνηνός....................................................................................................................................................................................................................................................0074–79

Τῷ ἀγαπητῷ μοι Κ.Φ. Σκόκῳ....................................................................................................................................................................................................................................................0000079

Αἱ θεωρίαι τοῦ Φασουλῆ ποῦ γιὰ τὸ Σύνταγμα ὁμιλεῖ....................................................................................................................................................................................................................................................0000080

Βιογραφικὴ πινακοθήκη τοῦ 1891 ἔτους....................................................................................................................................................................................................................................................80α–106

Ἡ ἀληθινὴ ἀρετή....................................................................................................................................................................................................................................................107–112

Ἀλέξανδρος Καραθεοδωρῆς....................................................................................................................................................................................................................................................000112α

Ἡ ποδιὰ τῆς Μαριῶς....................................................................................................................................................................................................................................................0000113

Τὸ μέλλον τῶν διδασκαλισσῶν....................................................................................................................................................................................................................................................114–123

Ἐδῶ κ' ἐκεῖ....................................................................................................................................................................................................................................................0000123

Τριανταφυλλένια....................................................................................................................................................................................................................................................0000124

Ἡ συμβουλὴ τῆς καμπάνας....................................................................................................................................................................................................................................................125–127

Αἱ γυναῖκες τοῦ Ὁμήρου....................................................................................................................................................................................................................................................0000128

Σαμουὴλ Γ. Χάου....................................................................................................................................................................................................................................................129–139

Στιγμαὶ θυμηδίας....................................................................................................................................................................................................................................................0000139

Σὲ μιὰ ξένη....................................................................................................................................................................................................................................................0000140

Ἴβυκος....................................................................................................................................................................................................................................................141–143

Τί ἠμπορεῖ νὰ κάμῃ ἡ γυνή....................................................................................................................................................................................................................................................0000143

Ἐπιτύμβια....................................................................................................................................................................................................................................................0000144

Θεόδωρος Ἀφεντούλης....................................................................................................................................................................................................................................................000144α

Ὁ ξανθὸς νέος....................................................................................................................................................................................................................................................145–183

Δημ. Καλλιφρονᾶς....................................................................................................................................................................................................................................................000160α

Κ. Καραπάνος....................................................................................................................................................................................................................................................000176α

Φέρετρο-σελλί....................................................................................................................................................................................................................................................0000183

Τ’ ἀρωματικὰ σφαιρίδια, παραλείπεται λόγω πνευματικών δικαιωμάτων του συγγραφέα Γρηγορίου Ξενόπουλου τα οποία λήγουν την 1η Ιανουαρίου 2022....................................................................................................................................................................................................................................................184–188

Ἡ Μακρίνα....................................................................................................................................................................................................................................................189–192

Γεώργιος Γεννάδιος....................................................................................................................................................................................................................................................192α–204

Κακόφατα εὔφημα....................................................................................................................................................................................................................................................205–208

Δανάης μνημόσυνα....................................................................................................................................................................................................................................................209–210

Τῷ συμπαθεστάτῳ μοι Μυρώνι Νικολαΐδῃ, ἐπὶ τῇ σκληρᾷ καὶ ἀπιστεύτῳ ἀπωλείᾳ τῆς Δανάης του....................................................................................................................................................................................................................................................0000211

Τῷ παρηγόρῳ ποιητῇ Κ.Φ. Σκόκῳ....................................................................................................................................................................................................................................................211–212

Δανάη μου!....................................................................................................................................................................................................................................................212–213

Μνημόσυνον Β′....................................................................................................................................................................................................................................................214–215

Μνημόσυνον Γ′....................................................................................................................................................................................................................................................215–216

Μνημόσυνον Δ′....................................................................................................................................................................................................................................................217–218

Μνημόσυνον Ε′....................................................................................................................................................................................................................................................218–219

Γάμος ἐξ ἔρωτος....................................................................................................................................................................................................................................................220–227

Σ. Σωτηρόπουλος....................................................................................................................................................................................................................................................000224α

Εἰς τὴν ἑορτήν της, παραλείπεται λόγω πνευματικών δικαιωμάτων του συγγραφέα Χρήστου Βασιλακάκη τα οποία λήγουν την 1η Ιανουαρίου 2025....................................................................................................................................................................................................................................................0000228

Οἱ βουλευταὶ τῶν σημείων....................................................................................................................................................................................................................................................229–232

Ἡ Μάρω καὶ ὁ Γιάννος, παραλείπεται λόγω άγνωστης κατάστασης των πνευματικών δικαιωμάτων του συγγραφέα Χρίστου Π. Οικονόμου....................................................................................................................................................................................................................................................233–237

Ἀπ’ Ἀθηνῶν εἰς Πάντσοβον ἐπιστολαὶ πρὸς κυρίαν....................................................................................................................................................................................................................................................238–240

Ἀνδρέας Κορδέλλας....................................................................................................................................................................................................................................................000240α

Ὑπὸ ἐχεμύθειαν!!....................................................................................................................................................................................................................................................241–261

Ἀνδρέας Αὐγερινός....................................................................................................................................................................................................................................................000256α

Ἐσφαλμένη θεραπεία....................................................................................................................................................................................................................................................0000261

Τῷ βασιλοπαίδι Γεωργίῳ, παραλείπεται λόγω άγνωστης κατάστασης των πνευματικών δικαιωμάτων του συγγραφέα Χρ. Σαμαρτσίδη....................................................................................................................................................................................................................................................0000262

Αἰ ὡραῖαι βασιλεύουν;....................................................................................................................................................................................................................................................263–264

Τὸ πρῶτον ἐρωτικὸν βλέμμα....................................................................................................................................................................................................................................................265–281

Φωκίων Νέγρης....................................................................................................................................................................................................................................................000272α

Ἡ ἐξομολόγησις....................................................................................................................................................................................................................................................282–285

Ἰατρικαὶ σκέψεις, παραλείπεται λόγω άγνωστης κατάστασης των πνευματικών δικαιωμάτων του συγγραφέα Αναστάσιου Γραμματικού....................................................................................................................................................................................................................................................286–290

Τ. Μαράτος....................................................................................................................................................................................................................................................000288α

Εἰς τὸν ἐρχομὸν τῆς ἑταιρείας των «πυγμαίων» εἰς τὴν Ἑλλάδα....................................................................................................................................................................................................................................................0000290

Περιπέτειαι μιᾶς καρδίας....................................................................................................................................................................................................................................................291–300

Συμβουλή....................................................................................................................................................................................................................................................0000300

Τὸ μυστικό μου....................................................................................................................................................................................................................................................0000301

Ὁ Τρελλός, παραλείπεται λόγω άγνωστης κατάστασης των πνευματικών δικαιωμάτων του συγγραφέα Αλέξανδρου Ι. Γεωργιάδη....................................................................................................................................................................................................................................................302–307

Δ. Στρούμπος....................................................................................................................................................................................................................................................000304α

Παιδί μου! Ὥρα σου καλή!....................................................................................................................................................................................................................................................0000307

Τῇ φιλτάτῃ μου…....................................................................................................................................................................................................................................................0000308

Ἡ μέλλουσα ζωή....................................................................................................................................................................................................................................................309–316