Εθνικόν Ημερολόγιον του Έτους 1891/Επιγράμματα

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἐθνικὸν Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1891
Συγγραφέας: Γώγος
Ἐπιγράμματα


ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εἰς τὸν Ρήγαν τὸν Φεραῖον

Τοῦ Γένους σ’ ὀνομάζομεν κλεινὸν ἱεροφάντην·
Τοῦ Ρήγα πλὴν λατρεύομεν πλειότερον… τὸν Φάντην

Εἰς τὸ Πανεπιστήμιον

Ὅλος ὁ κόσμος φλογερὸ καμίνι τ’ ὀνομάζει,
Διότι… τοῦβλα κἄποτε καὶ κεραμίδια βγάζει.

Εἰς πρωτοδίκην, πρῴην δικηγόρον

Σ’ ἀπέφευγον οἱ δυστυχεῖς πελάται μετὰ φρίκης,
Καὶ ὅπως τοὺς ἐκδικηθῇς, ἔγεινες πρωτοδίκης!

Εἰς ἀξιωματικὸν

Εὐδαίμων! τὸν σκοπὸν τοῦ ζῇν κατώρθωσες νὰ μάθῃς·
Βάρος δὲν φέρεις ἐπὶ σοῦ οὐδὲν… ἐκτὸς τῆς σπάθης!

Εἰς τὸν Πατριάρχην τοῦ Πανεπιστημίου

Ἀντὶ τὴν εὐλογίαν σου νὰ δίδῃς εἰς Γραικύλους,
Κάλλιον, Γέρον, νἄνοιγες τοὺς πέντε σου δακτύλους.

Εἰς τὸ κόμμα

Αἰώνιον πολιτικὴν ἔχ’ ἡ Ἑλλὰς τὸ κόμμα·
Τελείαν πλὴν πολιτικὴν δὲν ἔσχομεν ἁκόμα.

Εἰς κωφὸν βουλευτὴν

Εἶσαι κωφὸς εἰς τὴν Βουλήν· γιὰ σὲ τί εὐτυχία!
Ἀλλ’ ὄχι καὶ κωφάλαλος· γι’ αὐτὴν τί δυστυχία!

Εἰς ταπεινὸν κόλακα

Ὑψοῦται τις ἱστάμενος, μοχθῶν, ἀνακαλύπτων,
Καὶ μόνον, μόνον, φίλτατε, σὺ ἀνυψώθης… κύπτων!

Εἰς… Ἐκεῖνον

Τὰς ἑλληνίδας ἀγαπᾷ τόσῳ πολὺ ἡ καρντιά Σου
Ὥστε δικαίως θεωρεῖς τοὺς ἑλληνας… παιντιά Σου!

[Ἐκ Πειραιῶς 1890]

Γωγοσ

Εἰς δικηγόρον στρεψόδικον

Ἄγγελοι, κλείετε τὴν Ἐδέμ! διαβόλοι, φυλαχθῆτε!
Γιὰ θὰ σᾶς κάμ’ ὅλους μαλλιὰ-κουβάρια νὰ γενῆτε!

Εἰς παχύσαρκον καὶ ὀγκώδη κυρίαν

Ὁ σύζυγός σου, ὦ διπλῆ καὶ τετραπλῆ κυρία,
Φοβοῦμαι μὴ καταγγελθῇ ἐπὶ… πολυγαμίᾳ!