Εθνικόν Ημερολόγιον του Έτους 1891/Απροσδόκητοι συναντήσεις

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἐθνικὸν Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1891
Συγγραφέας:
Ἀπροσδόκητοι συναντήσεις


ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

[Σκηναὶ ἐν τῷ μπαλμασκὲ]

ΠΡΟΣΩΠΑ
1) η πρωην διδασκαλισσα του, ἐτῶν 24.
2) ο πρωην μαθητησ τησ ἐτῶν 16.

ΣΚΗΝΗ Α′.
ὑπὸ τὰς προσωπίδας

— Μὰ κυρία μου, δὲν σᾶς γνωρίζω καί…

— Τί πειράζει; Οὔτ’ ἐγώ. Ἀλλὰ δι’ αὐτὸ ἶσα-ἶσα πρέπει νὰ γνωρισθοῦμε…

— Ποία εἶσθε;

— Θὰ σοῦ τὸ ’πῶ, ἅμα πεισθῶ πῶς μ’ ἀγαπᾷς…

— Μὰ ἐγὼ δὲν ἀγαπῶ ἄλλη παρὰ τὴν μαμά μου… καὶ ἂν τὸ μάθῃ πῶς ἦλθα ἐδῶ....

— Ἔλα, ἔλα μαζῆ μου καὶ νὰ ἰδῇς πῶς θὰ μ’ ἀγαπήσῃς.
ΣΚΗΝΗ Β′.
Ἡ ἐρωτικὴ κατάκτησις τοῦ μικροῦ

— Ἄχ! κυρία! ἤρχισα νὰ σᾶς ἀγαπῶ, ἂν καὶ δὲν σᾶς γνωρίζω, μὰ πάλι ’σὰν νὰ φοβοῦμαι νὰ σᾶς γνωρίσω…

— Ἔλα, ἔλα ἐδῶ.. μὴν εἶσαι ὅλως διόλου παιδί!.. ἄλλοι νέοι εἰς τὴν ἡλικίαν σου ξεύρουν ν’ ἀγαποῦν ’σὰν μεγάλοι…

— Μά....

— Ἔλα, ἔλα· θὰ δοκιμάσῃς τὰς πρώτας συγκινήσεις τοῦ ἔρωτος.

ΣΚΗΝΗ Γ′.
Μετὰ τὰς πρώτας συγκινήσεις

— Ἄχ! κυρία!… μὲ τρελλαίνετε μὲ αὐτά σας τὰ γλυκά χείλη....

— Ἄφησε, ἄφησε. Θὰ αἰσθανθῇς ὑστερώτερα περισσοτέραν εὐχαρίστησιν μαζῆ μου…

— Μὰ διατί δὲν βγάζετε τὴν πρεσωπίδα νὰ ἰδῶ καὶ τὴν ὡραίαν σας μορφήν;

— Ὄχι, ἀκόμα. Τὸ ἄγνωστον θέλγει περισσότερον. Πρέπει πρῶτον νὰ ἀγαπηθῶμεν πολύ…
ΣΚΗΝΗ Δ′.
Αἱ συγκινήσεις τοῦ… μπουφὲ

— Ἐδῶ, χρυσό μου, θὰ πληρώσῃς ὅ,τι ἤπιαμε καὶ ἐφάγαμε… Ἔτσι κάμνουν ὅλοι οἱ καβαλιέροι.

— Μὰ ἐγὼ δὲν ἔχω χρήματα....

— Καὶ χωρὶς χρήματα ἔρχονται οἱ νέοι εἰς τοὺς μπαλμασκέδες;

— Τότε νὰ τὰ πληρώσετε σεῖς…

— Ὄχι, ἐσὺ θὰ τὰ πληρώσῃς. Ἐγὼ θὰ σὲ πληρώσω μὲ… τὴν ἀγάπην μου.

ΣΚΗΝΗ Ε′.
Ἔφοδος καὶ ἄμυνα

— Ὄχι, δὲν θὰ μοῦ φύγῃς ἄνανδρε, πρὶν πληρώσῃς… Τί ἐνόμισες;… δωρεὰν πῶς δίδονται αἱ ἐρωτικαὶ συνεντεύξεις…

— Θὰ μὲ ξεσχίσετε ἔτσι ποῦ μὲ τραβᾶτε…

— Θὰ σοῦ βγάλω τὴ μάσκα νὰ ἰδῶ μὲ τί ἀφιλότιμο μοῦτρο ἔχω νὰ κάμω…

— Θὰ βγάλω καὶ γὼ τὴ δικὴ σας νά....
ΣΚΗΝΗ ΣΤ′.
ἀναγνώρισις

— Μπά! τί εἶν’ αὐτό; καλὲ σεῖς εἶσθε, ἡ διδασκάλισσά μου, ποῦ πρόπερσυ μὲ μάθαινε τὴν Κατήχησι καὶ τὸν Γεροστάθη;…

— Μπᾶ!.. βρὲ παληόπαιδο ἐσὺ ἤσουν;… κύτταξε νὰ μὴ βγάλῃς τσιμουδιὰ γιατί…

— Καὶ σεῖς, κυρία Ἀσημίνα, μὴ πῆτε τίποτε τῆς μαμᾶς μου, γιατί…

(Ἀθῆναι, 1890)

Σατανασ