Εθνικόν Ημερολόγιον του Έτους 1891/Μωσαϊκόν

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἐθνικὸν Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1891
Συγγραφέας: Ανώνυμος
Μωσαϊκόν


ΜΩΣΑΙΚΟΝ

Διὰ νὰ βαδίζῃ τις ἡσύχως τὴν ὁδὸν τῆς ζωῆς, δὲν πρέπει νὰ ἔχῃ πολὺ ὀξεῖαν τὴν ὅρασιν.

*

Ὁ υἱὸς πλουτίσαντος δι’ ἀτιμίας ἠμπορεῑ νὰ ἦνε τίμιος ἄνθρωπος. Ἀλλ’ ὁ γαμβρός του, ποτέ!

*

Ἡ καρδία τῆς γυναικὸς ὁμοιάζει μὲ τὴν χιόνα· ἅμα ὀλίγον ῥυπανθῇ, μεταβάλλεται εἰς βόρβορον.

*

Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι ἐπαινοῦν ἐνθουσιωδῶς τὰ ὡραῖαι βιβλία, ἀποφεύγουν ὅμως τὴν ἀνάγνωσιν αὐτῶν.

*

Βίος εὐτυχὴς δὲν ὑπάρχει. Ὑπάρχουσι μόνον ἡμέραι εὐτυχεῖς.

*

Εἰς τὴν ἀριθμητικὴν ἕνα κ’ ἕνα κάμνουν δύο. Εἰς τὸν ἔρωτα ὅμως ἕνα κ’ ἕνα κάμνουν… ἕνα!