Εθνικόν Ημερολόγιον του Έτους 1891/Σκόρπια φύλλα

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἐθνικὸν Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1891
Συγγραφέας: Ανώνυμος
Σκόρπια φύλλα


ΣΚΟΡΠΙΑ ΦΥΛΛΑ

Ὁ πλοῦτος ἦτο ὁ μοχλός, ὃν ἐζήτει ὁ Ἀρχιμήδης, καὶ δι’ οὗ δύναταί τις νὰ κινήσῃ τὸν κόσμον

*

Ἡ αἰδὼς πρέπει νὰ ὑπερασπίζῃ τὸ κάλλος, ὡς ἡ ἄκανθα τὸ ῥόδον.

*

Εἷς μωρὸς θὰ εὕρῃ πάντοτε ἕνα μωρότερον ὅστις τὸν θαυμάζει.

*

Ὁμίλει πρὸς τὸ βλέμμα, ἂν θέλῃς νὰ κινήσῃ τοῦ ἄλλου τὴν καρδίαν.

*

Ὅλη ἡ εὐτυχία τῆς ζωῆς ἔγκειται κυρίως εἰς τὸ μετριάζειν τὰς ἐκ τῶν πονῶν ἐντυπώσεις.

*

Οἱ πλούσιοι ἔχουν κόλακας καὶ οἱ πτωχοὶ φίλους.