Εθνικόν Ημερολόγιον του Έτους 1891/Γνωμικά

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἐθνικὸν Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1891
Συγγραφέας:
Γνωμικά


ΓΝΩΜΙΚΑ
[ἐκ τῆς συλλογῆς τοῦ κ. Δ. Κ. Βαρδουνιώτου]

Ἡ εὐτυχία δὲν ὑπάρχει ποτὲ ἢ τὴν ἐπαύριον. Ἐνίοτε ὑπάρχει τὴν προτεραίαν.

*

Πάρε ὅ,τι ἠμπορεῖς καὶ φύλαττε ὅ,τι ἔχεις.

*

Ἐπιθυμεῖ τις ὅ,τι δὲν ἔχει, καὶ ἀπαρέσκεται εἰς ὅ,τι ἔχει.

*

Πρέπει νὰ ἀφίνῃς πάντοτε ἓν παράθυρον ἀνοικτὸν εἰς τὴν τύχην.

*

Ἐν τῷ κατὰ τῆς ζωῆς ἀγῶνι ὁ εἷς ἐξέρχεται νικητὴς καὶ οἱ χίλιοι ἡττημένοι.

*

Πολὺ εὔμορφα χορεύει ἐκεῖνος εἰς ὃν ἡ τύχη τραγουδεῖ.

*

Εἰς τέσσαρα πράγματα μὴ δίδῃς ποτὲ πίστιν:

εἰς γυναῖκα κλαίουσαν.
εἰς ἄνδρα ὀρκιζόμενον
εἰς ἵππον ἱδρόνοντα καὶ
εἰς κῦνα ἀσθμαίνοντα.
*

Παρασκεύοισε τὸν ἄρτον σου μόνος καὶ θὰ τραφῇς πολὺ καλλίτερον.

*

Ἡ καρδία ἔχει λόγους, οὓς τὸ λογικὸν ἀγνοεῖ.