Εθνικόν Ημερολόγιον του Έτους 1891/Πως πρέπει να διαιτώνται οι άνθρωποι των γραμμάτων

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἐθνικὸν Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1891
Συγγραφέας: Ανώνυμος
Πῶς πρέπει νὰ διαιτῶνται οἱ ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων


ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΙΤΩΝΤΑΙ
ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΤΑΓΗ ἐξ αὐθεντικῶν παγῶν πρὸς χρῆσιν παντὸς διανοητικῶς ἐργαζομένου, ἀκόμη καὶ αὐτῶν τῶν λογίων νέων.

Εἰς τὰς ὀκτὼ τὸ πρωΐ. Ἔγερσις.

Εἰς τὰς ὀκτώμισυ. Λουτρά. Ὄχι ὅμως διὰ ψυχροῦ ὕδατος μόνον, ὅπερ βλάπτει τοὺς νευροπαθεῖς, τοὺς ἀρθριτικοὺς καὶ τοὺς πάσχοντας ἐκ ρευματισμῶν. Τὸ ὕδωρ διὰ τοῦ ὁποίου λούονται τὰ μέρη τοῦ στομάχου πρέπει νὰ εἶνε χλιαρὸν κἄπως· ἡ δὲ καταιώνησις τοῦ ψυχροῦ ὕδατος νὰ μὴ διαρκῆ, πολὺν χρόνον, καὶ νὰ γίνεται ἐν εἴδει ἐλαφρᾶς βροχῆς. Οὕτω τὸ ντοὺς ἀποφέρει ἐξαίρετα ἀποτελέσματα.

Εἰς τὰς ἐννέα. Τὸ ἄριστον. Δύο αὐγὰ εἰ δυνατὸν ὠμά, ἢ μόλις βρασμένα· ὡς γνωστόν, ὁ κρόκος περιέχει πολὺ φώσφορον, καταλληλότατον διὰ τοὺς διανοητικῶς ἐργαζομένους. Μισὸ φλυτζάνι καφὲ μὲ ὀλίγην ζάχαρι· τὸ πολὺ πολὺ ἓν σιγάρον. (Ἀλλὰ καλλίτερα νὰ λείπῃ τὸ σιγάρον.)

Εἰς τὰς ἐννηάμισυ. Ἐργασία ἕως τὰς δώδεκα. Εἶνε αἱ καταλληλότεραι ὧραι διὰ πνευματικὴν ἐνασχόλησιν· τὸ πνεῦμα τηρεῖ ὅλην του τὴν διαύγειαν. Τρεῖς ὧραι κανονικῆς ἐργασίας, ὄχι περισσότερον, ἀρκοῦν πρὸς τελεσφόρησιν τῆς ἐπιπονωτέρας ἐπιχειρήσεως, Ὁ Ζολᾶ ὁ ὁποῖος κατ’ ἔτος παράγει καὶ ἕνα τόμον 500 σελίδων, δὲν ἐργάζεται περισσότερον.

Εἰς τὰς δωδεκάμισυ. Φαγὶ ἀπὸ φωσφορώδεις οὐσίας, ὅσον τὸ δυνατόν. Αὐγά, μυαλά, ψάρια. Καὶ μὴ πίνετε ἐνῷ τρώγετε. Ἂν σᾶς πειράζῃ ὁ καφές, πέρνετε μετὰ τὸ τέλος τοῦ γεύματος ἕνα ποτῆρι βορδῶ ἢ ἄλλου τινὸς τονικοῦ οἴνου.

Μετὰ τὸ φαγητὸν τελεία ἀνάπαυσις. Ξαπλώνεσθε ἀκίνητος εἰς ἕνα καναπέν. Προσέχετε μόνον νὰ μὴ ἐνοχλῆτε, νὰ μὴ πιέζετε τὸ στομάχι. Μένετε μισὴν ὥραν εἰς τὴν στάσιν αὐτήν· ἂν θέλετε, διαβάζετε κἄτι τι, κανὲν ἄρθρον, πολὺ ἐλαφρὸν ὅμως, καὶ ἀνώδυνον· προσέχετε μὴ διαβάσετε ἄρθρον τὸ ὁποῖον νὰ σᾶς κρίνῃ ἢ νὰ σᾶς ὑβρίζῃ.

Φέρετε πλατὺ παντελόνι καὶ τεράνταις.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς μισῆς ὥρας μπορεῖτε νὰ καπνίσετε, ἀλλ’ ὅσον δύνασθε ὀλιγώτερον· τὸ τρίτον ἑνὸς καλοῦ σιγάρου π. χ.

Ἔπειτα περίπατος. Ἂν δὲν ἠμπορῆτε νὰ ἐκδράμετε εἰς ἑξοχήν, τριγυρίζετε εἰς τοὺς δρόμους, παρατηρεῖτε τὸν κόσμον, καὶ συλλογίζεσθε τί θὰ γράψετε τὴν ἐπιοῦσαν.

Μάθημα ξιφασκίας. Καὶ τὸ βράδυ φροντίζετε ὅσον τὸ δυνατὸν νὰ εἶσθε προσκεκλημένος εἰς γεῦμα. Πηγαίνετε εἰς τὸ θέατρον. Ὕπνος τὸ μεσονύκτιον. Ποτὲ μὴ διαβάζετε εἰς τὸ κρεββάτι.

Ἡ ἀνωτέρω συνταγὴ ὀφείλεται εἰς τὴν σοφίαν περιφανοῦς ἰατροῦ. Πιστῶς ἠκολούθησε τὴν δίαιταν ταύτην ὁ Βίκτωρ Οὐγκώ. Καὶ τίς οἶδεν ἂν δὲν ὀφείλῃ εἰς αὐτὴν τὴν μακροζωΐαν καὶ τὴν μεγαλοφυΐαν του.