Εθνικόν Ημερολόγιον του Έτους 1891/Εδώ κ' εκεί

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἐθνικὸν Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1891
Συγγραφέας: Ανώνυμος
Ἐδῶ κ' ἐκεῖ


ΕΔΩ Κ’ ΕΚΕΙ

Μεταξὺ δανειστοῦ καὶ ὀφειλέτου;

— Μὰ τέλος πάντων, ἀδελφέ, θὰ μοῦ ἐξοφλήσῃς τὸν λογαριασμόν; Δὲν ἠμπορῶ νὰ ἔρχωμαι κάθε ἡμέραν νά σε γυρεύω.

— Φίλε μου, δὲν εἶνε ἀνάγκη νὰ ἔρχεσθε κάθε ’μέρα. Ἐγὼ νὰ σοῦ προτείνω ἕνα τρόπον συμβιβαστικόν. Ποίαν ἡμέραν τῆς ἑβδομάδος εὐκαιρεῖτε;

— Μόνον τὸ Σάββατον.

— Αἴ! τότε νὰ περνᾶτε κάθε Σάββατον!


Ἡ δεσποσύνη Θ* θεωρεῖται μέλλουσα κληρονόμος τοῦ φιλαργύρου θείου της, ὅστις ὅμως δὲν ἐννοεῖ νὰ ἐξοδεύσῃ λεπτὸν διὰ τὴν ἀποκατάστασίν της.

— Μὰ τέλος πάντων πρέπει νὰ φροντίσῃς, τῷ παρατηρεῖ εἷς φίλος του.

— Ἔχεις δίκαιον· πρέπει νὰ φροντίσω· ἀπὸ αὔριον θὰ κάμω… τὸν ἄρρωστον!